Spring naar content

Strategische personeelsplanning

De bewegelijke werknemer

De weg naar een ‘winning team’

Werken in de wereld van sport is net een wedstrijd. Jouw organisatie moet wendbaar zijn en tegen een stootje kunnen. Het moet om kunnen gaan met een steeds veranderende omgeving om de doelstellingen te halen. Maar hebben jullie ook al de juiste opstelling om binnen jouw organisatie te winnen? Als je wisselt van opstelling, wat betekent dit dan voor het team? En hoe ziet dit er over 5 jaar uit?

Het beschikken over het juiste team en de juiste opstelling is cruciaal voor organisaties om haar doelen te bereiken, nu én in de toekomst. Maar hoe realiseer je een optimaal team? Dit kan met Strategische personeelsplanning (SPP), het helpt organisaties om het personeelsbestand toekomstbestendig te maken en hun doelen te bereiken. Wil jij kennismaken met SPP of juist een verdiepingsslag maken? Wij organiseren diverse bijeenkomsten rondom dit thema. Deze bijeenkomsten worden verzorgd door MOON HRM. Moon HRM is al jaren een toonaangevend adviesbureau op het gebied van SPP en auteur van het “Hoe boek voor Strategische personeelsplanning”. Zij onderscheid zich door een aanpak waarbij theorie praktisch wordt gemaakt:

“Onze ervaring is dat de praktische toepasbaarheid van SPP best lastig is. Vaak blijven SPP-aanpakken steken op een te theoretisch niveau, ligt het vooral op het bordje van HR of blijft het een cijfermatige exercitie die in de la verdwijnt of morgen alweer verouderd is. In de loop der jaren zijn we specialist geworden in aanpakken die wél werken en hebben we toegewerkt naar een basisaanpak om het SPP-proces succesvol vorm te geven. We werken doelgericht en maken strategische vraagstukken behapbaar en praktisch.” 

Klik hier voor meer informatie over MOON HRM

Inspiratiesessies SPP
Om sportorganisaties kennis te laten maken met SPP en te helpen met het vinden van de juiste opstelling, organiseren we in samenwerking met experts inspiratiesessies. In deze sessie wordt uitgelicht waarom SPP zo belangrijk is voor organisaties, hoe je middels SPP een ‘winning team’ creëert en worden praktische handvatten en werkwijzen aangeboden waarmee jouw team direct aan de slag kan!

Training SPP
De trainer, jij als HR-adviseur of manager, is essentieel voor een team om goed te kunnen functioneren. Maar ook een goede trainer heeft af en toe wat hulp nodig. In de meerdaagse praktijkgerichte training leer je SPP in je eigen organisatie succesvol te agenderen, ontwerpen, implementeren en faciliteren.
Tijdens deze bijeenkomsten gaan we aan de slag met de inhoud van SPP en de rol als expert en adviseur. We zorgen dat jij de juiste expertise en handvatten krijgen om SPP succesvol neer te zetten in de eigen organisatie.. Voor het succes van SPP is echter meer nodig dan alleen kennis van SPP en een goede aanpak. Het vraagt ook om het vakkundig en stimulerend begeleiden van jouw organisatie. In de rol van procesbegeleider stimuleer je de groep tot actief meedenken en met elkaar in gesprek gaan om nieuwe, werkbare oplossingen te vinden om je personeelsbestand toekomstproof te maken.

Toolbox
Om samen te kunnen scoren hebben team en trainer, een tactiek én techniek nodig. Om dit te ondersteunen worden diverse tools ontwikkeld gericht op strategische personeelsplanning die je terug kunt vinden in de kennisbank. Deze toolbox bevat hulpmiddelen om direct aan de slag te kunnen gaan met de juiste opstelling. Voorbeeld van deze tools zijn een stappenplan voor het opstarten en inrichten van SPP in jouw team en handvatten voor het implementeren van de juiste werkwijze door middel van draaiboeken, analysetools, HR3P-matrix etc.

Praktische informatie en inschrijven

Inspiratiesessie
Datum: 1 oktober 2020
Tijd: 09:00 -13:00 uur
Locatie: online

Er zijn geen kosten aan deelname verbonden  

Training SPP
Trainingsdag 1
Datum: 26 oktober 2020
Tijd: 09:00 -16:30 uur
Locatie: midden van het land

Trainingsdag 2
Datum: 16 november 2020
Tijd: 09:00 -16:30 uur
Locatie: midden van het land

Trainingsdag 3
Datum: 18 januari 2021
Tijd: 09:00 -16:30 uur
Locatie: midden van het land

Terugkomochtend
Datum: 13 april 2021
Tijd: 09:00 -12:30 uur
Locatie: midden van het land

Er zijn geen kosten aan deelname verbonden.

Meer informatie
Wil je meer informatie over strategische personeelsplanning? Neem dan contact op met de WOS via info@sportwerkgever.nl of 026 483 44 50.