Spring naar content

FAQ

CAO Sport

CAO Sport

Samen Presteren, Arbeidsmarktfonds voor de Sport is een fonds van en voor de sportsector. Werkgevers en werknemers werken hierin samen aan volwassen arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaarden in de sector. Voor nu en in de toekomst. Met het creëren en benutten van kansen bevordert zij de totstandkoming van moderne arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen voor werknemers en organisaties. Het fonds is een instrument om het proces van vernieuwing van de CAO Sport te ondersteunen, stimuleren en faciliteren.

Werknemers bouwen pensioen op bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). De pensioenpremie wordt tussen werkgever en werknemer 50-50 verdeeld.

Voor meer informatie over jouw pensioen kan je het beste op je persoonlijke pensioenpagina kijken.

De CAO Sport moet worden toegepast door werkgevers die lid zijn bij de WOS. Andere sportwerkgevers kunnen zelf besluiten of ze de CAO Sport willen volgen of niet. Dit staat in jouw contract.

De huidige CAO Sport loopt tot en met 31-12-2020. Als een cao afloopt, is het niet zo dat de afspraken over bijvoorbeeld jouw loon opeens niet meer gelden. Een cao heeft een zogenaamde nawerking. Dit zorgt ervoor dat afspraken gewoon doorlopen tot er een nieuwe cao komt.

Cao staat voor collectieve arbeidsovereenkomst. Dit is een contract waarin werkgeversorganisaties en vakbonden afspraken maken over arbeidsvoorwaarden. Dit zijn bijvoorbeeld afspraken over loon, werktijden, toeslagen, vakantie, scholing en pensioen.