Spring naar content

Over WOS

Algemene informatie

Het verhaal achter de Werkgevers in de Sport

De Werkgevers in de Sport (WOS) is een werkgeversvereniging die zich ten doel stelt de belangen van haar leden op het brede terrein van arbeidsverhoudingen te behartigen. Op 8 april 1986 werd zij opgericht onder haar officiële naam: Werkgeversorganisatie in de Sport.

De WOS voert drie kerntaken uit:

  1. Het tot stand brengen van de CAO Sport en het voeren van de regie op de uitvoering ervan.
  2. Het zijn van Kennisknooppunt (inclusief het vervullen van een makel- en schakelfunctie tussen leden over het benutten van in de sector aanwezige kennis en kunde).
  3. Het stelselmatig beïnvloeden van opinies en het uitvoeren van een actieve lobby op nationaal en internationaal niveau, gericht op het beïnvloeden van de (politieke) besluitvorming op arbeidsvoorwaardelijk terrein voor de sector sport & bewegen.

De WOS staat voor goed werkgeverschap in de sport. Dat nemen we serieus. De CAO Sport is de laatste jaren verbeterd en ook de komende jaren zullen we werken aan goede arbeidsverhoudingen in de sector sport & bewegen. Daarbij houdt het niet op. De sector reikt verder dan de sportbonden en koepelorganisaties die lid zijn van de WOS. Ook de mensen die (al dan niet vrijwillig) werken voor de 27.000 sportverenigingen hebben recht op goede omstandigheden en voorwaarden. Dit geldt eveneens voor beroepssporters en werknemers die werken voor commerciële sportorganisaties. Dat is niet alleen in hun voordeel, maar is ook goed voor alle sportwerkgevers en het imago van de sector sport en bewegen.

Op sportwerkgever.nl stelt de WOS haar kennis ter beschikking aan de gehele sportsector. U vindt hier informatie, regelingen, instrumenten en modellen die helpen om het werkgeverschap binnen uw organisatie op een goede manier te regelen. De website bevat informatie die betrekking heeft op de eigen organisatie en op de arbeidsrelatie met vrijwilligers, zelfstandigen en werknemers.

Bekijk hier de infographic over de WOS