Spring naar content

Ruim 6 maanden na de verkiezingen is er nog altijd geen nieuw kabinet en het lijkt ook nog wel een tijd te gaan duren. Dit heeft geresulteerd in een beleidsarme Rijksbegroting voor 2022. Het kabinet doet alleen investeringen die niet kunnen wachten. De Rijksbegroting voor 2022 bevat nauwelijks extra investeringen voor de sport.

Lees meer

Voor de werkplek thuis gelden binnen de werkkostenregeling een aantal gerichte vrijstellingen waar werkgevers gebruik van kunnen maken. Forum Salaris, een online platform van de Belastingdienst, heeft een handreiking gepubliceerd over de gerichte vrijstellingen die gelden voor de werkplek thuis. De handreiking is recentelijk (augustus 2021) uitgebreid met nieuwe informatie over de eigen bijdrage van werknemers voor een arbovoorziening. 

Lees meer

Het kabinet stopt per 1 oktober met de generieke steunmaatregelen die de afgelopen anderhalf jaar de Nederlandse economie zoveel mogelijk door de coronacrisis hebben geholpen. Dit betekent dat de regelingen NOW, TVL, Tozo, TONK en diverse fiscale maatregelen vanaf die datum niet worden verlengd.

Lees meer

De premies voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WGA) en de Ziektewet (ZW) waarvoor werkgevers zich bij UWV kunnen verzekeren, gaan in 2022 omhoog. De stijging is in lijn met de trend van voorgaande jaren. De gemiddelde WGA-premie gaat met 0,06 procentpunt omhoog naar 0,84%. Bij de Ziektewet is de stijging iets groter, hier gaat de gemiddelde premie met 0,10 procentpunt omhoog, naar 0,68%.

Lees meer

Het loket voor het aanvragen van een tegemoetkoming NOW voor de zesde aanvraagperiode is geopend. U kunt tot en met 30 september 2021 een aanvraag doen voor een tegemoetkoming in uw loonkosten voor de maanden juli, augustus en september 2021.

Lees meer

Een duurzame dialoog tussen leidinggevende en werknemer is van essentieel belang om persoonlijke ontwikkeling van werknemers te stimuleren, werknemers duurzaam inzetbaar te houden en daarmee organisatiedoelstellingen te realiseren. Een moderne HR-cyclus kan voor leidinggevenden en werknemers hierbij als hulpmiddel worden ingezet.

Lees meer

Veel werkgevers die een voorschot hebben ontvangen voor de eerste aanvraagperiode van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) zijn zich er niet van bewust dat ze zélf de definitieve berekening van de tegemoetkoming NOW moeten aanvragen. Dat blijkt uit onderzoek van het UWV. Het UWV start om die reden een extra communicatiecampagne om werkgevers te informeren.

Lees meer