Spring naar content

Op 14 april 2021 was de kick-off meeting voor een nieuw project voortkomende uit het Erasmus+ Sport programma. Voortbordurende op het succes en de bevindingen uit het ESSA-Sport project (www.essa-sport.eu) zal het FORMS project opkomende werkvormen en arbeidsrelaties in de sport onderzoeken. Dit onderzoek draagt bij aan het herkennen en managen van nieuwe werkvormen in […]

Lees meer

Zorg dragen voor ‘goed werkgeverschap in de sport’.
Dat is de opdracht van de vereniging Werkgevers in de Sport (“WOS”). Hier wordt invulling aan gegeven door enerzijds als dienstverlenende organisatie bij te dragen aan beleid en uitvoering op het gebied van arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen van de sportsector.

Lees meer

Het wettelijk minimumloon stijgt per 1 juli 2021. Werkgevers moeten daardoor in de tweede helft van het jaar die het wettelijke minimumloon verdienen meer gaan betalen. Het wettelijk minimumloon bedraagt per 1 juli 2021 € 1701,00 per maand, € 392,55 per week en € 78,51 per dag. Het WML geldt voor alle werknemers van 21 jaar en ouder en bedraagt het bruto maandsalaris.

Lees meer

Maatschappelijke ontwikkelingen gaan snel en veel organisaties voelen de noodzaak om wendbaarder te worden. Om toekomstproof te blijven is het vermogen om snel en effectief te kunnen veranderen essentieel. Echter, de ervaring leert dat het voor organisaties lastig is om op een praktische en resultaatgerichte manier met wendbaarheid aan de slag te gaan. Immers, waar moet je beginnen?

Lees meer

Op 23 april organiseerde de WOS in samenwerking met Fanbased de gratis webinar persoonlijk leiderschap. Samen met meer dan 40 professionals uit de sport gaven Joep van der Loo (performance coach en ex-topsporter) en Rogier Hofman (performance coach en olympiër) inzicht in hoe jij persoonlijk leiderschap ontwikkelt. Dit deden zij op basis van wetenschappelijke kennis uit de psychologie en inspiratie vanuit topsport. De webinar is zeer positief ontvangen door de deelnemers.

Lees meer

Effectieve leiders zijn constant bezig met persoonlijke ontwikkeling. Het vermogen om om op jezelf te reflecteren is hierin ontzettend belangrijk. Door effectief te reflecteren leer je meer over jezelf en over jouw handelen, waardoor jij bewuster keuzes maakt. Joep van der Loo, performance coach bij Fanbased en ex-topsporter laat zien hoe jij persoonlijk leiderschap ontwikkelt.

Lees meer

De arbeidskansen voor zowel mbo- als hbo-afgestudeerden van sport- en bewegenopleidingen blijven zich positief ontwikkelen. Afgestudeerden van 2018/2019 bleken snel aan de slag te kunnen op de arbeidsmarkt. Gemiddeld is er de afgelopen twee jaar sprake geweest van een groei van 11 procent in het aantal sportbanen. Voor de tweede lockdown in december waren werkgevers in sport en bewegen positief over hun toekomst. Dit blijkt uit de Arbeidsmarktmonitor Sport en bewegen 2020.

Lees meer