Spring naar content

In september 2023 is de eerste editie door 17 leidinggevenden met succes afgerond! Begin 2024 is de tweede lichting gestart met 20 enthousiaste leidinggevenden! Geef hieronder alvast je interesse aan voor derde editie.

Strategisch en wendbaar leiderschap in de sport

Het traject ‘Strategisch en wendbaar leiderschap in de sport’, geïnitieerd door Samen Presteren, is een passend ontwikkelingsaanbod voor (toekomstig) leidinggevenden in de sportsector en is mede opgezet door een klankbordgroep aan directeuren, bestuurders en professionals werkzaam in de sport. 

Hoe is dit traject ontstaan?
Vanuit de behoefte om het leiderschap te versterken en aan te passen aan de veranderde samenleving is het traject ‘Strategisch en wendbaar leiderschap in de sport’ ontwikkeld. Verdieping en versterking van het leiderschap in de sport is onmisbaar om te komen tot duurzame vernieuwing en ontwikkeling. Uit diverse onderzoeken blijkt dat investeren in leiderschap essentieel is om nieuwe vaardigheden, kennis en kunde in de eigen organisatie te brengen. In september 2023 is de eerste editie met succes afgerond. Op 31 januari 2024 zal er een nieuwe groep leidinggevenden starten aan de tweede editie van het traject om het leiderschap in de sportsector verder te versterken en aan te passen aan de veranderde samenleving.

Waar ga je mee aan de slag?
Doel van het programma: het stimuleren en faciliteren van (toekomstig) directie en leidinggevenden om ontwikkeling, wendbaarheid en inzetbaarheid te versterken in de eigen organisatie. Het biedt inzichten, voorbeelden en uitwerking om een cultuurverandering ten aanzien van leiderschap in te zetten. Concreet: directie en leidinggevenden inspireren en ondersteunen in het worden van een leidinggevende met een sterke visie op het zijn van een wendbare organisatie, een coach voor duurzaam inzetbare medewerkers en het boegbeeld van een aantrekkelijke sportorganisatie. 

Na het voltooien van het traject worden de deelnemers toegelaten tot het alumninetwerk. Een actief netwerk waarbinnen het blijvend leren als leidinggevende centraal staat. Waar ruimte is om onderling ervaringen te delen, wisselende thema’s aan de orde komen en gastsprekers inspireren. Een omgeving waar de huidige en toekomstige knelpunten in de sport besproken worden en we met elkaar en van elkaar blijven leren.      

De inschrijvingen voor tweede editie, die begin 2024 start, zijn inmiddels gesloten. In januari 2025 zal de derde editie starten. Deelname is mogelijk als jouw sportorganisatie is aangesloten bij Samen Presteren. Geef via het onderstaande formulier alvast je interesse aan voor derde editie!

Informatie over het traject

Het traject is bedoeld voor directeur(-bestuurders), managers of leidinggevenden met ambities, die huidige en nieuwe medewerkers willen (blijven) inspireren en verbinden met hun leiderschap. Hiervoor ben je bereid om jouw eigen leiderschapsstijl ter discussie te stellen en sta je open voor nieuwe inzichten. Je bent nieuwsgierig en wilt leren hoe je jezelf en anderen in hun kracht kunt zetten. Tot slot ben je werkzaam bij een sportorganisatie die is aangesloten bij Samen Presteren

Herken jij jezelf in bovenstaande punten? Schrijf je dan direct in voor het traject ‘Wendbaar en strategisch leiderschap in de sport’!

Elke leidinggevende staat voor de uitdaging om een balans te vinden tussen een drietal rollen: leider, manager en coach. Daar waar de leider inspirerend is en de vaandeldrager van de organisatie, zorgt de manager ervoor dat de klus wordt geklaard binnen de gegeven tijd, terwijl de coach de medewerkers motiveert om te blijven leren en ontwikkelen. In wendbare organisaties is de balans tussen en de invulling van deze drie rollen anders dan in klassieke organisaties. Deze rollen en hun balans worden verder uitgediept tijdens het programma. Dit gebeurt aan de hand van zes bijeenkomsten waarin er telkens een ander centraal thema wordt behandeld. Elke bijeenkomst is er een gastspreker aanwezig, die in het ochtendgedeelte dieper ingaat op theorie passend bij het thema van die dag.

Intervisie & coaching
In het middaggedeelte van elke dag wordt er gereflecteerd op het ochtendgedeelte. Ook wordt er gewerkt aan de ontwikkel- en praktijkvraagstukken van de deelnemers. In kleinere groepen is er ruimte voor reflectie, het doorleven en delen van inzichten en oplossingen onder begeleiding van een intervisor. 

Daarnaast maakt een 3-tal coachingsgesprekken deel uit van de pilot. Samen met de coach werk je aan jouw individuele ontwikkeling als leidinggevende, met de resultaten uit de test ‘situationeel leiderschap’ en jouw persoonlijke behoefte als vertrekpunt. De coaching wordt afgesloten met een individueel reflectiedocument.

Veranderplan
Vanaf de start van het traject werken de deelnemers aan een veranderplan ten aanzien van de eigen organisatie. Het doel hiervan is om verandering binnen de eigen organisatie teweeg te brengen en de wendbaarheid te vergroten. Gedurende de pilot worden er feedbackmomenten ingepland waarbij de deelnemers feedback op hun veranderplan ontvangen. Dag 6 wordt afgesloten met een eindpresentatie door alle deelnemers over dit veranderplan.

Bewijs van deelname
Na afloop ontvangen de deelnemers een bewijs van deelname aan de pilot. Hiervoor geldt een aanwezigheidsplicht. Ook hebben de deelnemers een persoonlijk reflectieverslag ingeleverd en hun veranderplan gepresenteerd tijdens dag 6.

Alumni netwerk
Na het voltooien van het traject worden de deelnemers toegelaten tot het alumninetwerk. Een actief netwerk waarbinnen het blijvend leren als leidinggevende centraal staat. Waar ruimte is om onderling ervaringen te delen, wisselende thema’s aan de orde komen en gastsprekers inspireren. Een omgeving waar de huidige en toekomstige knelpunten in de sport besproken worden en waar we met elkaar en van elkaar blijven leren.

De pilot bestaat uit een 6-tal thema’s (4 x 1 dag, 2 x 1,5 dag), waarbij elke bijeenkomst is onderverdeeld in twee delen: een interactieve sessie met een inspirerende gastspreker en intervisie op basis van eigen casuïstiek en inbreng. Buiten de bijeenkomsten om ontvangen de deelnemers individuele coaching. De pilot wordt afgerond met het presenteren van een veranderplan waar elke deelnemer gedurende de pilot aan heeft gewerkt. 

De volgende thema’s zullen worden behandeld:

Thema 1 – Cultuur en gedrag

Thema 2 – Strategisch leiderschap en talent management

Thema 3 –  Wendbaarheid en veranderkunde

Thema 4 – Coachend leiderschap en autonomie

Thema 5 – Leiderschap en organisatiepsychologie

Thema 6 – Waardecreatie, visie en strategie

Hieronder is een overzicht gegeven van de inspirerende gastsprekers uit het programma:  

Thema 1 – Cultuur en gedrag 

Prof. Dr. Mr. Bas Kodden is hoogleraar leiderschap en managementontwikkeling. Daarnaast is hij academisch directeur van de leiderschapsprogramma’s van Nyenrode Business Universiteit. Hij is één van Nederlands meest gevraagde trainers in leiderschap, ondernemerschap en gedragsverandering én tevens bestsellerauteur. 

Thema 2 – Strategisch leiderschap en talent management

Prof. Dr. Lidewey van der Sluis is een bevlogen spreker en vernieuwende denker als het gaat over ontwikkelingen en trends op de arbeidsmarkt, verantwoord leiderschap, duurzame inzetbaarheid, inspirerend werkgeverschap en verantwoord werknemerschap. Haar interesse gaat uit naar het vinden, binden, boeien en laten groeien en bloeien van mensen tot rendabele arbeidskrachten.

Thema 3 – Wendbaarheid en veranderkunde

Drs. Hanneke Moonen is oprichter en eigenaar van organisatieadviesbureau Moon. Als specialist in strategische personeelsplanning en wendbaarheid begeleidt ze besturen, managementteams en HR-professionals bij organisatiestrategie vraagstukken. Ze is spreker, procesbegeleider, trainer, docent en auteur van het HOE boek voor wendbaarheid.

Thema 4 – Coachend leiderschap en autonomie 

Bas de Jong is een bekend oud-waterpoloër. Als waterpoloër heeft Bas tweemaal deelgenomen aan de Olympische Spelen in 1996 en 2000, en later als assistent-bondscoach van het Nederlands dames waterpolo team (Olympische spelen 2014, zilver). Tevens is hij medeoprichter van Werkmandejong, een succesvol recruitmentbureau dat zich heeft toegelegd op een optimale inzet van de belangrijkste factor binnen een organisatie, namelijk de mens. Een aantal jaar geleden heeft Bas het stokje overgedragen binnen Werkmandejong aan zijn vrouw Daniëlle van der Kolk, zij is nu directeur van dit groeiende bedrijf. Daniëlle heeft ruime ervaring op het gebied van training, coaching en persoonlijke ontwikkeling. Bas en Daniëlle zullen samen komen spreken over het thema coachend leiderschap en autonomie tijdens het programma.

               

Thema 5 – Leiderschap en organisatiepsychologie 

Aukje Nauta is spreker, schrijver en psycholoog. Aan de Universiteit Leiden is ze hoogleraar organisatiepsychologie, een bijzondere leerstoel mogelijk gemaakt door opleidingsinstituut Sioo. Aukje publiceert onderzoeken over verschillende onderwerpen in HRM en organisatiepsychologie, zoals prosociaal gedrag, conflict, onderhandelen en mediation in organisaties, sociale vergelijking, teamwork en duurzame inzetbaarheid. Ze is geïnteresseerd in hoe mensen met elkaar omgaan, hoe ze elkaar bevechten, buitensluiten of juist onbaatzuchtig helpen.

Thema 6 – Waardecreatie, visie en strategie

Prof. Dr. Mr. Bas Kodden is hoogleraar leiderschap en managementontwikkeling. Daarnaast is hij academisch directeur van de leiderschapsprogramma’s van Nyenrode Business Universiteit. Hij is één van Nederlands meest gevraagde trainers in leiderschap, ondernemerschap en gedragsverandering én tevens bestsellerauteur. 

Omschrijving Datum  Duur Locatie
Afname test situationeel leiderschap
  • Coaching (1e gesprek)
Nov/dec/jan 1,5 uur Utrecht
Thema 1 31 januari 9.00 – 20.00 Woudschoten, Zeist
Thema 2 1 maart 9.00 – 17.00 KNVB Campus, Zeist
Thema 3 27 maart 9.00 – 17.00 Kaap Doorn, Doorn
  • Coaching (2e gesprek)
april 1,5 uur Utrecht
Thema 4 24 april 9.00 – 17.00 Papendal, Arnhem
Thema 5 15 mei 9.00-17.00 KNVB Campus, Zeist
  • Coaching (3e gesprek)
mei/juni 1,5 uur Utrecht
Thema 6 19 juni 9.00 – 18.00 Landgoed de Horst, Driebergen

Zijn er in jouw organisatie meerdere personen die willen deelnemen aan het programma?
Of heb je andere vragen over het programma?
Neem dan contact op met de WOS via info@sportwerkgever.nl


Het traject ‘Strategisch en wendbaar leiderschap in de sport’ wordt aan de sector aangeboden door de sociale partners en is financieel mogelijk gemaakt door het arbeidsmarktfonds Samen Presteren en de verstrekte MDIEU-subsidie vanuit het ministerie van SZW.

Interesseformulier ‘Strategisch en wendbaar leiderschap in de Sport’

"*" geeft vereiste velden aan

Ik wil graag op de hoogte gehouden worden over de volgende editie
Toestemming*