Spring naar content

Goed werkgeverschap

Thema’s

Goed werkgeverschap

De WOS heeft goed werkgeverschap hoog in het vaandel staan. In de wet is ook opgenomen dat een werkgever zich moet gedragen “als een goed werkgever”. Dit vloeit voort uit de arbeidsovereenkomst tussen werkgever en werknemer. 

Als sportwerkgever is het van belang dat je je aan de afspraken houdt uit de CAO Sport, en de afspraken die je met je werknemer maakt. Soms is het zo dat je als werkgever niet kan terugvallen op een concrete afspraak, omdat er nu eenmaal geen afspraken over het onderwerp zijn gemaakt. Dan komt de term “goed werkgeverschap” om de hoek kijken.

Op basis van goed werkgeverschap bepaal je wat een redelijke afspraak is. Overigens bestaat er ook “goed werknemerschap”. Dit zorgt ervoor dat, indien niet teruggevallen kan worden op een wet of overeenkomst, toch invulling kan worden gegeven aan hetgeen werkgever en werknemer voor ogen hebben.