Spring naar content

Lerende netwerken

Kennisbank

Lerende netwerken

De WOS zet namens Sociale partners een drietal lerende netwerken op. In het lerend netwerk worden werkgevers en werknemers in de sport samen gebracht om hun kennis op een relevant thema te verhogen door kennisdeling en het bespreken van casuïstiek. De bijeenkomsten worden geleid door externe en interne experts.

Er worden netwerken opgericht en gefaciliteerd op het gebied van:

Medezeggenschap
Om meer maatwerk op organisatieniveau te creëren is een goed werkende medezeggenschap van belang. Hoe werkt medezeggenschap, wat is de meerwaarde en hoe kan medezeggenschap worden vormgegeven? 

Management Development   
Hoe blijf je werknemers boeien en binden aan je organisatie? Wat hebben werknemers nodig om zo gemotiveerd, betrokken en productief mogelijk te zijn zodat zij optimaal kunnen presteren? Van leidinggevenden vraagt dit steeds meer coachend leiderschap en aandacht voor werkbeleving, werkgeluk en het individu.
In het najaar van 2019 wordt door de WOS de Masterclass ‘Modern & Effectief Leidinggeven’ georganiseerd om directeuren en leidinggevenden te ondersteunen hier op een goede manier invulling aan te geven.

Duurzame inzetbaarheid                        
Hoe kunnen werknemers die vlak voor hun pensioen zitten zich het beste voorbereiden op de “langste vakantie van hun leven?” Het netwerk is erop gericht deze groep werknemers inzichten te bieden en praktische handvatten te geven.

Mobiliteit en flexibiliteit                        

Het versterken van doorstroom en mobiliteit is belangrijk voor zowel werknemers als werkgevers. Als je als werknemer bereid en in staan bent om van functie/werkgever/sector te veranderen komt dit ten goede van je vitaliteit, flexibiliteit, innovativiteit en duurzame inzetbaarheid op de arbeidsmarkt.

Voor werkgevers is mobiliteit daarnaast ook van belang om als organisatie flexibel en wendbaar te kunnen blijven. Het geeft je de ruimte om nieuwe werknemers te blijven aantrekken, doorstroommogelijkheden te bieden aan huidige werknemers en werknemers voorbereid te laten zijn voor de toekomst.
Vandaar dat rondom deze thema’s lerende netwerken worden opgezet.