Spring naar content

CAO Sport

CAO Sport

CAO Sport 2021

Download de CAO Sport hier

De Werkgevers in de Sport (WOS) en de vakorganisaties betrokken bij de CAO Sport streven er gezamenlijk naar om vanuit hun maatschappelijke verantwoordelijkheid de werkgelegenheid, arbeidsvoorwaarden en sociale zekerheid in de gehele sportsector te ontwikkelen. Een belangrijk instrument hiervoor is een goede cao die een voorbeeld kan zijn voor de sector sport en verwante branches.

De tendens dat werkgevers hun arbeidsvoorwaarden maximaal willen laten aansluiten bij de behoeftes van de eigen organisatie en individuele werknemers zet door en wordt steeds sterker. Vandaar dat sociale partners het beleid van de afgelopen jaren zullen voortzetten, waarbij de focus nog nadrukkelijker op eigentijdse arbeidsvoorwaarden komt te liggen. Dit brengt meer zelfregie voor werknemer én werkgever met zich mee.

Zelfregie werknemers
Sociale partners hebben de wens dat werknemers meer sturing kunnen geven aan hun eigen (duurzame) inzetbaarheid. Deze cao biedt daartoe al mogelijkheden voor werknemers. Komende cao-periode wordt ten volle benut om een inzetbaarheidsbudget (voor opleiding en ontwikkeling) en persoonlijke keuzebudgetten voor werknemers te realiseren waardoor zelfregie van werknemers werkelijkheid wordt.

Zelfregie werkgevers
In de cao is meer ruimte voor maatwerk én de mogelijkheden voor maatwerk zijn beter inzichtelijk gemaakt in een bijlage. Sociale partners hebben oog voor de verschillende mate van ondersteuning die organisaties nodig hebben. Vandaar dat organisaties in verschillende cao-bepalingen de keuze hebben om de cao te volgen of om met de medezeggenschap maatwerk afspraken te maken.

Sociale partners vinden goede medezeggenschap dan ook cruciaal voor het realiseren van eigentijdse arbeidsvoorwaarden. Het is een belangrijk thema de komende jaren. Sociale partners zullen organisaties helpen met het implementeren, vormgeven en waar nodig optuigen van medezeggenschap.

Naast de dialoog met de medezeggenschap is in het kader van zelfregie ook een rol weggelegd voor leidinggevenden, die veel als coachend zal gaan fungeren. Het gesprek tussen leidinggevende en individuele werknemer, onder andere in de gesprekscyclus, is van wezenlijk belang bij het succesvol invoeren van inzetbaarheids- en persoonlijke keuzebudgetten.

Invulling geven aan zelfregie van werknemers en werkgevers heeft tegelijkertijd een positief effect op de sector sport. Goed toegeruste, bevlogen en vitale werknemers vergroten de aantrekkelijkheid van de sector. De CAO Sport is en blijft hiervoor een prachtig instrument.

Download de CAO Sport hier