Spring naar content

CAO Sport

CAO Sport

De Werkgevers in de Sport (WOS) en de vakorganisaties betrokken bij de CAO Sport streven er gezamenlijk naar om vanuit hun maatschappelijke verantwoordelijkheid de werkgelegenheid, arbeidsvoorwaarden en sociale zekerheid in de gehele sportsector te ontwikkelen. Een belangrijk instrument hiervoor is een goede cao die een voorbeeld kan zijn voor de sector sport en verwante branches.

De tendens dat werkgevers hun arbeidsvoorwaarden maximaal willen laten aansluiten bij de behoeftes van de eigen organisatie en individuele werknemers zet door en wordt steeds sterker. Vandaar dat sociale partners het beleid van de afgelopen jaren zullen voortzetten, waarbij de focus nog nadrukkelijker op eigentijdse arbeidsvoorwaarden komt te liggen. Dit brengt meer zelfregie voor werknemer én werkgever met zich mee.

CAO Sport
De CAO Sport is een overeenkomst tussen de WOS en de vakbonden (FNV Sport & Bewegen, De Unie en CNV Vakmensen), waarin zij arbeidsvoorwaarden hebben vastgelegd. Deze arbeidsvoorwaarden gelden voor alle werknemers van wie de werkgever is aangesloten bij de WOS.

De arbeidsvoorwaarden in de CAO Sport zijn minimumvoorwaarden. Een bepaling in een individuele arbeidsovereenkomst die voor een werknemer gunstiger is dan de betreffende cao-bepaling is toegestaan (gunstigheidsbeginsel). Een arbeidsvoorwaarde die in negatieve zin afwijkt van de CAO Sport is nietig, oftewel de afspraak geldt niet.

Lees hier de CAO Sport 2024-2025
Bekijk hier de salarisschalen

Lees hier de CAO Sport 2022-2023
Bekijk hier de salarisschalen

Lees hier de CAO Sport 2021
Bekijk hier de salarisschalen