Spring naar content

Functieniveaumatrix

Kennisbank

Functieniveaumatrix

De functieniveaumatrix (FNM) is een hulpmiddel voor sportorganisaties om op een inzichtelijke wijze met functie-indeling en functiewaardering om te gaan. De FNM is voor iedereen toegankelijk. De FNM is geactualiseerd en uitgebreid met nieuwe functies.

Waaruit bestaat de FNM?
De FNM bestaat uit functieniveaukarakteristieken. Per functiefamilie (bijvoorbeeld financieel of beleid) worden van hoog naar laag niveaubepalende elementen beschreven waaraan een functie moet voldoen om in een bepaalde functiegroep ingedeeld te kunnen worden. Deze niveaubepalende elementen geven het ‘karakter’ van de functie weer. Naast bijna elke referentiefunctie zijn niveauonderscheidende kenmerken opgenomen. Deze kenmerken zijn extra tools om een functie goed te kunnen indelen (niveau hoger of lager dan de referentiefunctie).

Verschillende ingangen
De matrix kent verschillende ingangen: functiefamilie en functieniveau. De functiefamilies zijn de ‘functiesoorten’ die voorkomen in de sportsector. De functieniveaus zijn gekoppeld aan de salarisschalen behorende bij de CAO Sport.

Meerwaarde van FNM
De meerwaarde van de FNM is dat:

  • Alle referentiefuncties in één matrix staan, waardoor vergelijken en indelen makkelijker is.
  • Het management of bestuur van de sportwerkgever hiermee meer invloed op de functie-indelingen kan krijgen en werknemers meer inzicht kunnen krijgen in de criteria voor de functie-indelingen, hetgeen rust creëert in uw organisatie.
  • De referentiefuncties met de niveau onderscheidende kenmerken inzicht geven in loopbaanpaden voor werknemers.
  • De WOS kan je ondersteunen bij het gebruikmaken van de FNM. Ook helpen wij graag door de functiebeschrijvingen en functiewaarderingen te (laten) toetsen (een second opinion).

Ga naar de FNM.