Spring naar content

Kennisbank

HR van A tot Z

Zoeken
Onderwerpen
Gekozen filters:

Aansprakelijkheid

Het zal bij uw sportorganisatie maar gebeuren: een medewerker komt ernstig ten val nadat hij op de fiets enkele boodschappen is gaan halen voor de club. En hij stelt de…
Lees meer

Adoptie- en kraamverlof

Naast het zwangerschapsverlof bestaat voor werknemers het recht op maximaal vier weken onbetaald verlof bij adoptie van een kind. Ook werknemers die duurzaam de zorg en opvoeding voor een pleegkind…
Lees meer

Afwijkende verlofafspraken

De mogelijkheid om van de wet afwijkende verlofafspraken te maken, is voor een sportorganisatie van groot belang. Deze biedt de organisatie en de werknemer een zekere flexibiliteit en de kans…
Lees meer

Agressie en geweld

Agressie en intimidatie komen helaas ook op de werkvloer voor. Het kan gaan om fysieke agressie (schoppen, slaan) of verbale agressie (schelden, discriminatie). Dit kan veroorzaakt worden door mensen binnen…
Lees meer

Arbeidsmarktmonitor

Net als de voorgaande edities levert ook de vijfde editie van de Arbeidsmarktmonitor Sport (AMMS) een schat aan informatie op omtrent de arbeidsmarkt voor sport en bewegen. Aan de monitor…
Lees meer

Arbeidstijden

Arbeidstijden De Arbeidstijdenwet (Atw) is het wettelijk kader voor arbeids- en rusttijden en heeft als doel de veiligheid, gezondheid en het welzijn van de werknemer te waarborgen. Dit wordt bewerkstelligd…
Lees meer

Arbobeleid

1. ArbobeleidArbobeleid is het beleid dat je als werkgever binnen jouw sportorganisatie voert op het gebied van arbeidsomstandigheden. Een goed arbobeleid leidt tot duurzame inzetbaarheid en verhoogde productiviteit. Het arbobeleid…
Lees meer

Arbocatalogus voor de sport

De Arbocatalogus voor de sport laat aan sportorganisaties en betaaldvoetbalclubs zien wat je als sportwerkgever kunt doen om aan de zorgplicht te voldoen, maar ook om gezond en prettig werken…
Lees meer

Arbodienst

Sinds 2005 hebben organisaties meer keuze in hoe ze zich deskundig laten begeleiden bij het opstellen en uitvoeren van hun arbo- en verzuimbeleid. Ze kunnen kiezen voor een contract met…
Lees meer

Arbowetgeving

Werknemers hebben recht op een veilige en gezonde werkplek. Dit recht is verankerd in de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). De verantwoordelijkheid voor een werkplek die voldoet aan de wettelijke normen, ligt primair…
Lees meer

Bedrijfshulpverlening (BHV)

Elke organisatie is wettelijk verplicht om bedrijfshulpverlening (BHV) in zijn vestiging(en) te organiseren en de juiste maatregelen te nemen om in geval van nood handelend te kunnen optreden. Deze zorgplicht…
Lees meer

Belonen en beloningssystemen

Op deze pagina zal worden ingegaan op de mogelijkheden om het gewenste beloningsbeleid van de sportorganisatie te realiseren. Ter ondersteuning tref je hier bovendien informatie aan over de kern en…
Lees meer

Beoordelingsgesprek

Aan het eind van het jaar heb je een beoordelingsgesprek waarbij je samen terugkijkt op het afgelopen jaar. Je evalueert de gemaakte plannings- en resultaatafspraken beoordeelt de prestaties van je…
Lees meer

Bepaal arbeidsrelatie

Door invoering van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet dba) moeten sportorganisatie en hun medewerkers zich gezamenlijk een juist en volledig beeld vormen over de wijze waarop hun samenwerking zal…
Lees meer

Bevlogenheid en betrokkenheid

Hoe zorg je er als leidinggevende en directie voor dat medewerkers blijven presteren in deze bijzondere tijd? De sleutel ligt in het vergroten van de bevlogenheid van medewerkers. Bevlogen medewerkers,…
Lees meer