Spring naar content

Beoordelingsgesprek

Terug

Aan het eind van het jaar heb je een beoordelingsgesprek waarbij je samen terugkijkt op het afgelopen jaar. Je evalueert de gemaakte plannings- en resultaatafspraken beoordeelt de prestaties van je werknemer.

Om handvatten te geven om een beoordelingsgesprek te voeren en op een juiste wijze uit te oefenen bieden wij voorbeeld-beoordelingsformulieren en hebben wij een eigen tool ontwikkeld waarmee je zelf een compleet ingevuld beoordelingsformulier met competenties kunt opstellen.

Het beoordelingsgesprek staat in logisch verband met het plannings- en het functioneringsgesprek. De beoordeling die in het beoordelingsgesprek wordt gedaan (of bekendgemaakt) is gebaseerd op de afspraken die aan het begin van het jaar zijn gemaakt en de mate waarin die afspraken door de medewerker zijn nagekomen. De tussentijdse evaluatie van de afspraken halverwege het jaar helpt je bij het maken van een afgewogen beslissing.

Het beoordelingsgesprek kent de volgende onderdelen:

  • mededeling van totaalbeoordeling en toelichting door de leidinggevende;
  • salarisconsequentie voor komend jaar;
  • toelichting op beoordeling van kerntaken door leidinggevende;
  • toelichting op beoordeling van competenties eventueel mede aan de hand van 360º feedbackmethode door leidinggevende;
  • toelichting op beoordeling van werk- en ontwikkelafspraken door leidinggevende;
  • reactie medewerker;
  • schriftelijke bevestiging van de totaalbeoordeling en salarisconsequentie voor het komende jaar.

Via de onderstaande links is informatie te vinden over relevante onderwerpen:

Het is mogelijk om een beoordelings- en ontwikkelingsgesprek gelijktijdig te voeren, onderstaand een voorbeeld formulier.