Spring naar content

Arbeid, zorg en verlofrechten

Terug

Sportorganisaties en werknemers vragen in toenemende mate aandacht voor de combinatie van arbeid en zorg. Voldoende mogelijkheden voor zorgverlof zijn belangrijk. Werknemers hebben in bepaalde omstandigheden een wettelijk recht om verlof op te nemen, dat is sinds 1 december 2001 geregeld in de Wet arbeid en zorg (WAZO). Sinds 2 augustus 2022 is het aanvullend bevallingsverlof voor de partner uitgebreid en is een deel van het ouderschapsverlof betaald.

Via de links hieronder is uitgebreide informatie per verlofrecht terug te vinden. Ook vind je daar informatie over de rol van de medezeggenschapsorganen, de consequenties voor de sociale zekerheid en een schematisch overzicht.