Spring naar content

Bedrijfshulpverlening (BHV)

Terug

  • Elke organisatie is wettelijk verplicht om bedrijfshulpverlening (BHV) in zijn vestiging(en) te organiseren en de juiste maatregelen te nemen om in geval van nood handelend te kunnen optreden. Deze zorgplicht geldt ook voor derden, dus sporters en bezoekers;
  • Stel als werkgever voldoende bedrijfshulpverleners aan en zorg ervoor dat ze voldoende zijn opgeleid. Bedrijfshulpverleners (bhv’ers) zijn eigen werknemers die snel en effectief hulp kunnen verlenen bij incidenten totdat (zo nodig) de brandweer, ambulance en/of politie is gearriveerd. Zo weet een bhv’er hoe hij mensen uit een brandend gebouw dient te krijgen en hoe hij mensen kan reanimeren; 
  • Zorg dat je als werkgever beschikt over een bedrijfsnoodplan. Besteed daarbij aandacht aan ontruimingen en mogelijke calamiteiten. Hiermee bereid je je als organisatie voor op mogelijke scenario’s. Hoe groter de risico’s op calamiteiten en hoe ernstiger de mogelijke consequenties, hoe uitgebreider je bedrijfsnoodplan. Besteed in het plan ook aandacht aan brand- en ongevallen preventie; 
  • Houd een ongevallenregistratie bij en analyseer de gegevens. Wat kun je per incident, en van de trends in incidenten leren om herhaling in de toekomst te voorkomen? Weet dat je ernstige arbeidsongevallen waarbij een werknemer in het ziekenhuis wordt opgenomen of blijvend letsel oploopt dient te melden bij de Inspectie SZW; 
  • Zorg ervoor dat er voldoende BHV-middelen binnen jouw organisatie aanwezig zijn, zoals blusmiddelen, EHBO-dozen, en zo nodig EVAC-chairs en communicatiemiddelen; 
  • Werken er regelmatig werknemers alleen? Geef ook dan aandacht aan wat er te doen is in geval van nood. Kijk voor meer informatie op het  Arboportaal
  • Besteed aandacht aan de communicatie: geef je werknemers voorlichting over hoe te handelen in geval van nood. Zorg ervoor dat je werknemers, sporters en bezoekers kunnen zien wie de bedrijfshulpverlener/ EHBO-er is en hoe deze bereikt kan worden. Wees alert op nieuwkomers; 
  • In de RI&E gaat één module over bedrijfshulpverlening. Benut de SportRIE dus om na te gaan wat er in je organisatie al wel en nog niet is georganiseerd. 

Verdiepende informatie en zelf aan de slag

In de Handleiding Arbo is een apart hoofdstuk aan BHV gewijd. Hierin vind je verdiepende informatie, praktische documenten en handvatten.