Spring naar content

Arbeidsmarktmonitor

Terug

Net als de voorgaande edities levert ook de vijfde editie van de Arbeidsmarktmonitor Sport (AMMS) een schat aan informatie op omtrent de arbeidsmarkt voor sport en bewegen. Aan de monitor hebben bijna 1.600 werkgevers, meer dan 1.000 mbo- en hbo-gediplomeerden en 100 gediplomeerden van de leergang vakbekwaamheid bewegingsonderwijs deelgenomen. 

De vijfde editie van de AMMS is uitgevoerd door KBA Nijmegen in opdracht van de sociale partners in de sport, NOC*NSF, Hogescholen Sport Overleg, de mbo S&B opleidingen, Fit!vak, Nationaal Platform Zwembaden | NRZ en KVLO. De monitor is te downloaden onderaan deze pagina.

Enkele aansprekende resultaten/inzichten:

  • er is meer werkgelegenheid voor mbo- en hbo-alumni (recentelijk afgestudeerden).
  • gediplomeerden komen ten opzichte van de vorige meting naar verhouding vaker terecht in banen die niet met sport en bewegen te maken hebben. Ondanks dit werken gediplomeerden nog altijd vaker in een sportbaan dan in een andere baan.
  • ongeveer een derde van de gediplomeerden heeft meer dan één baan. Er zijn relatief veel en vooral kleine banen die gecombineerd worden.
  • iets meer dan de helft (53%) van de werkgelegenheid bevind zich binnen de sportsector (zoals sportverenigingen, fitnesscentra en de zwembranche), de overige 47 procent van de sportbanen zijn te vinden in andere sectoren als onderwijs, gezondheidzorg, welzijn en toerisme/recreatie.
  • terugkijkend op de afgelopen twee jaar zien werkgevers vaker een groei (24%) dan een afname (-12%) van het aantal fte aan sportbanen in hun organisatie. De grootste groep (64%) geeft aan dat de sportgerelateerde formatie-omvang gelijk is gebleven.
  • de te verwachte groei (volgens werkgevers) voor de komende vijf jaren ligt in het algemeen hoger dan de gerealiseerde groei van de afgelopen twee jaar. De meeste groei wordt verwacht bij sportverenigingen, organisaties in de fitnessbranche en in de branches toerisme & recreatie, gezondheidszorg en welzijn.

Meer informatie
De Arbeidsmarktmonitor bevat een groot aantal cijfers, die meer inzicht geven in de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt op het gebied van sport en bewegen. In een tijdperk waarin sport en bewegen maatschappelijk gezien steeds belangrijker worden.