Spring naar content

Collectief voordeel

WOS diensten

Collectief voordeel

De Werkgeversorganisatie in de Sport ondersteunt haar leden met betrekking tot goed werkgeverschap. Zo treedt de WOS op als onderhandelingspartner namens haar leden in de onderhandelingen van de CAO Sport, biedt zij verschillende vormen van dienstverlening aan op het gebied van HR en acteert de WOS als kennispartner binnen de sector. Naast deze activiteiten sluit de WOS ook convenanten ten behoeve van haar leden, zogenoemde mantelovereenkomsten. De Werkgeversorganisatie in de Sport heeft voor haar leden met verschillende partijen afspraken gemaakt over dienstverlening tegen gereduceerd tarief. Deze collectieve afspraken (mantelovereenkomsten) zijn alleen geldig voor WOS-leden, waardoor zij nog meer uit het lidmaatschap kunnen halen!