Spring naar content

Contributie regeling

Lidmaatschap

Contributie

De WOS heeft als vereniging geen winstoogmerk. We maken onze dienstverlening mogelijk op basis van lidmaatschapsgelden. Aangesloten organisaties betalen contributie naar omvang van de organisatie. Dit is gebaseerd op een percentage van de loonsom.

Je betaalt:

  • 0,60% over de eerste € 4.537.802
  • 0,10% over € 4.537.802 – € 9.075.604
  • 0,05% over het resterend deel van de loonsom.

De minimum te betalen contributie bedraagt € 500. Je wordt lid van de WOS voor een periode van minimaal 1 kalenderjaar.

Daarnaast betaal je een jaarlijkse werknemersbijdrage van €11,37 per werknemer en een bijdrage aan het Arbeidsmarktfonds Samen Presteren. Deze bijdrage is 0,2% van de loonsom. Voor meer informatie kijk op de website van het Arbeidsmarktfonds Samen Presteren.