Spring naar content

Aanmeldformulier lidmaatschap

Lidmaatschap

Lidmaatschap aanvragen

Wanneer je lid wilt worden van de WOS dan dient het aanmeldformulier volledig te worden ingevuld en te worden ondertekent door een tekenbevoegd persoon. Je kan hiervoor het aanmeldformulier gebruiken.

Aanmeldformulier lidmaatschap WOS

Het volledig ingevulde en ondertekende aanmeldformulier kan worden opgestuurd naar:
Werkgeversorganisatie in de Sport
t.a.v. de directeur
Papendallaan 60
6816 VD Arnhem

Opzeggen

Het lidmaatschap kan per aangetekende brief aan de WOS worden opgezegd. De opzegtermijn bedraagt 6 maanden. Het lidmaatschap kan alleen tegen het einde van het kalenderjaar worden opgezegd. Zie hiervoor artikel 9 lid 3 van de WOS Statuten.

Wil je algemene informatie, meer informatie over het lidmaatschap of heb je vragen? Neem dan contact op met de helpdesk of bel ons op nummer 026 – 483 44 50.