Spring naar content

Diensten

Algemene informatie

WOS diensten

De WOS creëert voorwaarden voor de verdere professionalisering van het werkgeverschap in de sector sport & bewegen. Daarbij richten wij ons op alle activiteiten die verband houden met arbeidsvraagstukken, inclusief het geven van ondersteuning bij de vertaling van wet- en regelgeving en fiscale aspecten evenals de implementatie daarvan voor de sector sport & bewegen.

De WOS ondersteunt haar leden met vragen rondom het werkgeverschap middels het bieden van verschillende vormen van dienstverlening. Eerstelijns vragen van leden worden kosteloos beantwoord. Ondersteuningsvragen kunnen betrekking hebben op pensioen, (flex)wetgeving, buurtsportcoaches, fiscale en juridische zaken. Voor verdiepende vragen, zoals een second opinion bij een functiewaardering of het toetsen van een arbeidsovereenkomst worden de kosten in rekening gebracht. Voor het behandelen van verblijfs- en tewerkstellingsvergunningen worden vaste tarieven in rekening gebracht. Afhankelijk van de vraag van een lid, beantwoorden wij vragen telefonisch of per e-mail, brengen wij ons lid in contact met een andere professional (collectieve voordeelafspraken met derden), of voeren wij de werkzaamheden tegen betaling zelf uit. Meer informatie over betaalde dienstverlening vind je in het linker keuzemenu. Leden kunnen contact opnemen met hun accountmanager of het WOS-bureau. Sportverenigingen kunnen met hun vragen terecht bij Netwerk in de Sport.

Op onze dienstverlening zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Voor vragen en advies kunt u contact opnemen met uw accountmanager of het WOS-bureau.