Spring naar content

Vergunningen

WOS diensten

Werk en verblijfsvergunningen

Om te mogen werken in Nederland kan het zijn dat werknemers een werk- en/of verblijfsvergunning nodig hebben. Het land van herkomst en de duur van de arbeidsperiode bepalen welke vergunning er nodig is. Werknemers afkomstig uit een land uit de Europese Economische Ruimte (EER) hebben op basis van vrij verkeer binnen de Europese Unie (EU) geen vergunning nodig. Werknemers met de nationaliteit van een land wat niet onder de EU/EER valt, hebben dus wel een vergunning nodig. Een lijst met landen die samen de EER vormen is terug te vinden onderaan de pagina. Is de werknemer afkomstig uit een land buiten de EER en wil hij of zij langer dan 90 dagen in Nederland blijven, dan is er een werk- en verblijfsvergunning nodig.

Gecombineerde Vergunning voor Verblijf en Arbeid (GVVA)
Om te kunnen werken in Nederland heeft een werknemers van buiten de EER vaak een werkvergunning en een verblijfsvergunning nodig. De gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) combineert deze werkvergunning en verblijfsvergunning. Er wordt dus maar één vergunning aangevraagd. De GVVA is de meest gebruikte vorm van een vergunning binnen de sport. Omdat de procedures die moeten worden doorlopen vaak complex en tijdrovend zijn, heeft de WOS een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Hierin zijn speciale afspraken gemaakt om de aanvraagprocedures te versnellen voor de sportsector. 

De WOS kan voor sportorganisaties de aanvraag volledig uitvoeren of sportorganisaties ondersteunen in het aanvraagproces. Afhankelijk van de situatie kan worden gekeken naar wat de WOS voor uw organisatie kan betekenen. 

EER Landen

Klik hier voor een actuele lijst met landen tot de Europees Economische Ruimte behoren.