Spring naar content

Werk en verblijfsvergunningen

WOS diensten

Werk en verblijfsvergunningen

Wanneer je van plan bent een buitenlandse speler of coach naar Nederland te halen moet je rekening houden met een aantal zaken. Nederland voert ten aanzien van buitenlandse werknemers namelijk een restrictief toelatingsbeleid. Dat betekent dat Nederlandse werknemers voorrang dienen te krijgen op de Nederlandse arbeidsmarkt. Dat geldt ook voor de sportsector. Het is een sportorganisatie daarom verboden een buitenlandse sporter, trainer of coach uit een land niet-behorend tot de Europese Economische Ruimte in Nederland arbeid te laten verrichten zonder tewerkstellingsvergunning en/of verblijfsvergunning.

Welke vergunning benodigd is hangt af van een aantal factoren: duur en reden van het verblijf en het land van herkomst. Hieronder vind je meer informatie over de soorten vergunningen en welke vergunning van toepassing is in welke situatie. De gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) is de meest gebruikte vorm van een vergunning binnen de sport. Om deze vergunning aan te vragen moet je voldoen aan een aantal voorwaarden. De belangrijkste voorwaarden en algemene informatie over de aanvraag van een GVVA vind je op de kennisbankpagina van de GVVA. 

Omdat de WOS jaarlijks meerdere aanvraagprocedures doet voor sportorganisaties, heeft zij een samenwerkingsovereenkomst met de Immigratie en Naturalisatiedienst (verder: IND) en het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (verder: UWV). De twee instanties zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het verwerken en beoordelen van de vergunningsaanvragen. De IND beoordeelt alle verzoeken van mensen die in Nederland verblijf willen aanvragen of die Nederlander willen worden (verblijfsrecht). Het UWV toetst vergunningsaanvragen aan de Wet arbeid vreemdelingen (verder Wav) en is daarmee verantwoordelijk voor het arbeidsrecht. 

Hieronder vind je meer informatie rondom de verschillende vergunningen en aanvraagprocedures, mocht je van plan zijn een buitenslandse speler of coach naar Nederland te halen lees deze informatie dan goed door. Echter, het is altijd aan te raden contact op te nemen met de WOS wanneer een sportorganisatie een vergunning aanvraag wil doen, er vragen zijn of er ondersteuning gewenst is in het aanvraagproces. Wet- en regelgeving is namelijk aan verandering onderhevig. Daarnaast worden, zoals gezegd, vergunningaanvragen doorgaans sneller behandeld door de samenwerkingsverbanden die de WOS heeft.

Alle informatie in de kennisbank
Alle informatie rondom het aanvragen van werk- en verblijfsvergunningen kun je terugvinden in onze kennis bank via onderstaande link.

Bekijk alle informatie over buitenlandse werknemers, werk- en verblijfsvergunningen in onze kennisbank.