Spring naar content

In maart 2024 is het nieuwe Governance traject van de WOS gestart.
Lees op deze pagina alles over dit traject en meld je snel aan voor de volgende editie!

Governance in de Sport

Als directeur, bestuurder of toezichthouder wil je toegerust zijn en blijven voor een goede uitvoering van jouw rol in verschillende situaties. Hierbij gaat het om het geheel van vakkennis, beroepsvaardigheden, houding en gedrag dat nodig is om de verantwoordelijkheden en taken als bestuurder of toezichthouder effectief te kunnen uitvoeren. 

Om jou te ondersteunen in jouw visie, verantwoordelijkheden en uitdagingen ten aanzien van het besturen en toezichthouden biedt Werkgevers in De Sport (WOS) een uniek traject aan dat speciaal voor de sportsector is ontwikkeld, in samenwerking met het Bestuurderscentrum, Universiteit van Maastricht en Supervisie Limburg. 

Het belang van governance voor de sportsector
De governance in de sport ligt – mede door de publieke functie van sport – onder een vergrootglas. Afgelopen jaren zijn er diverse kwesties geweest waarbij het (niet) handelen van de top van de organisatie en/of het toezichthoudend orgaan heeft geleid tot onwenselijke situaties en ongewenste schade (in vele vormen) voor de betreffende sportorganisatie en betrokkenen. Het heeft geleid tot (het al dan niet gedwongen) opstappen van toezichthouders, bestuursleden, (technisch) directeuren, coaches en bondstrainers. Welke lessen kunnen we als sector hieruit trekken? 

In de theorie over goed bestuur zijn er veelal vier terugkerende kernthema’s: sturen, beheersen, toezicht houden en verantwoording afleggen. Daarbij zijn twee instrumenten erg belangrijk: adequate informatie en de juiste interventiemogelijkheden. Daarin ligt een verschillende rol weggelegd voor directeuren, directeur-bestuurders versus bestuurders en Raad van Toezicht (ofwel RvT).

Een ontwikkeltraject voor directie, bestuurders en toezichthouders in de sport. 
De WOS biedt een ontwikkelprogramma met als doel de directie, als ook RvT’s/ besturen van (niet-commerciële) sportorganisaties (verder) te ontwikkelen in Good Governance. Het programma rust zowel directie, bestuurders als toezichthouders toe met de juiste informatie om bewust keuzes te maken in het besturen binnen de sector sport en bewegen. Naast kennis biedt het een netwerk aan peers om onderling ervaringen en casuïstiek te delen.

De inschrijvingen voor de eerste editie, die maart 2024 start, zijn inmiddels gesloten. Eind 2024 zal de tweede editie starten. Deelname is mogelijk als jouw sportorganisatie is aangesloten bij Samen Presteren. Schrijf je via het onderstaande formulier alvast in voor de tweede editie!

Informatie over het traject

In samenwerking met het Bestuurderscentrum, Universiteit van Maastricht en Supervisie Limburg bieden we een deels gesubsidieerd programma aan bestaande uit:

  • een 4-tal masterclasses van ongeveer 3 uur in de middag;
  • aangevuld met een tweetal begeleide intervisies;
  • de mogelijkheid om voor certificering in aanmerking te komen. 

Intervisie
Naast de masterclasses is er binnen dit programma aandacht voor onderlinge verbinding en het sparren met peers. Met intervisie delen we in vertrouwen casuïstieken en bedenken we met elkaar oplossingen voor de vragen die binnen de sector spelen. Door kennisdeling wordt jouw wendbaarheid en weerbaarheid als directeur, bestuurder of toezichthouder versterkt waardoor je het hoofd kunt bieden aan diverse situaties op het brede thema Governance. 

De intervisies maken dit ontwikkeltraject uniek in zijn soort en worden begeleid door ervaren sportbestuurders Marijke Fleuren en Marjan Olfers. 

Marijke Fleuren: heeft een rijke ervaring en kennis op het gebied van nationale en internationale Governance in de sport.

  • Zij is onder meer President van de Europese Hockey Federatie geweest en Member van de Executive Board van de FIH;
  • Member van de High Level Group on Gender Equality in Sport bij de Europese Commissie;
  • Lid van de IOC Commission ‘Women in Sport’.

Haar topics zijn o.a. Good Governance en  Diversiteit, in het bijzonder gelijke kansen voor mannen en vrouwen. Voor haar werk in de sport heeft Marijke diverse onderscheidingen en prijzen ontvangen, waaronder een koninklijke onderscheiding en de EOC Laurel Award voor haar opmerkelijke bijdragen aan de bevordering en ontwikkeling van sport.

Marjan Olfers: Prof. Mr. Marjan Olfers combineert theoretische kennis met uitgebreide praktijkervaring. Marjan is hoogleraar sport en recht aan de Vrije Universiteit. Naast haar werk aan de Vrije Universiteit is zij directeur/bestuurder van het onderzoeks- en adviesbureau Verinorm dat zich richt op sociale veiligheidsvraagstukken en integriteit. Ze houdt zich verder bezig met governancevraagstukken en adviseert over publiek/private samenwerking. Ze is gespecialiseerd in de governance van verenigingen en stichtingen, begeleidt herstructureringen, samenwerkingen en fusies en doceert -onder meer- aan Nyenrode over governance in het New Board Programma.

Als hoogleraar Sport en Recht heeft Marjan een sterke link met de sportsector. Ze is adviseur van de Nederlandse Sportraad, en commissaris/toezichthouder bij een aantal sport(service)ondernemingen. Zij is lid van de commissie Mijnals (onder leiding van Humberto Tan) om de KNVB en Rijksoverheid te helpen met raad en daad bij het bestrijden van racisme en discriminatie. In 2011-2012 is zij lid geweest van de RvC van Ajax.

Ervaren hoogleraren en bestuurders nemen je mee in actuele en belangrijke thema’s voor goed sportbestuur: 

Hieronder is een overzicht gegeven van de inspirerende sprekers uit het programma:

Masterclass 1 – Governance van de vereniging

Ineke Donkervoort, heeft meer dan 30 jaar ervaring als directeur, bestuurder en toezichthouder in verschillende maatschappelijke sectoren waaronder: bankwezen, zakelijke dienstverlening, onderwijs, zorg en sport. Als zelfstandig adviseur begeleidt zij met regelmaat organisaties bij governance vraagstukken. Zij is buitenpromovendus bij de Universiteit Utrecht, departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap, en hoopt in 2024 te promoveren op een onderzoek naar de governance van organisaties in het veld sport en bewegen. Verder is Ineke vaste columnist bij het blad Sport & Strategie.

Masterclass 2 – Integriteit en belangenverstrengeling 

Dr. ir. Hans Hoek is de inleider en gespreksleider voor deze masterclass. Hans Hoek is governance adviseur in verschillende not for profit sectoren. Hij is manager en vervolgens interimbestuurder geweest in kleine en grote maatschappelijke organisaties. Hij adviseert en begeleidt met regelmaat bestuurders en toezichthouders rond governance vraagstukken en doet onderzoek naar situaties, waarin er problemen in governance zijn (geweest). Hans is coach geweest van veel beginnende en ervaren bestuurders.

Masterclass 3 – Strategische herijking

Frank van Attekum is ruim 40 jaar actief voor openbaar bestuur, ziekenhuizen en zorginstellingen, onderwijsveld en volkshuisvesting als consultant, docent, auteur en toezichthouder. Frank is als partner-gevolmachtigde tot 1 juni 2014 verbonden geweest aan Deloitte Consulting. Sindsdien is hij actief als zelfstandig management consultant in associatie met Deloitte en ORGfit. Binnen het brede vakgebied van governance is Frank expert op het gebied van risicomanagement. Hij is in dat vakgebied als docent verbonden aan de Business School van de Universiteit van Maastricht. 

Masterclass 4 – Bestuurlijke dynamieken

Ir. Peter Linssen (1963). Bioloog, trainer, coach, spreker, ondernemer, facilitator. Oprichter van Ember BV ( training, coaching, assessments) in 2001. Peter is gespecialiseerd in leiderschaps- en teamontwikkeling, heeft ruime ervaring in tal van organisaties en branches en daarnaast veel ervaring met boardrooms (RvB/ RvC).

 

 

Omschrijving Datum  Duur Locatie
Masterclass 1, inclusief diner en intervisie 6 maart 14.00 – 21.00 Woudschoten, Zeist
Masterclass 2 10 april 14.00 – 17.30 Papendal, Arnhem
Masterclass 3, inclusief diner en intervisie 16 mei 14.00 – 21.00 NBC, Nieuwegein
Masterclass 4 26 juni 12.30 – 18.30 KNVB Campus, Zeist

Zijn er in jouw organisatie meerdere personen die willen deelnemen aan het programma?
Of heb je andere vragen over het programma?
Neem dan contact op met de WOS via info@sportwerkgever.nl


Het traject ‘Governance in de Sport’ wordt aan de sector aangeboden door de sociale partners en is financieel mogelijk gemaakt door het arbeidsmarktfonds Samen Presteren en de verstrekte MDIEU-subsidie vanuit het ministerie van SZW.

Je kunt je inschrijven via het inschrijfformulier. Inschrijving betekent niet dat je automatisch  toegelaten bent tot het programma. We streven naar een goede samenstelling van de groep in achtergrond, rollen en verantwoordelijkheden en casuïstiek/ leerdoelen. Er zal contact met je worden opgenomen, aangezien we slechts een twintigtal plaatsen voor directeuren, bestuurders en toezichthouders hebben. Een schriftelijke bevestiging van deelname aan het traject volgt na de uiterlijke aanmeldtermijn in het najaar van 2024 (N.t.b). We adviseren je om de datums van de masterclasses met potlood in je agenda te noteren.

Inschrijfformulier Governance in de Sport

"*" geeft vereiste velden aan

DD slash MM slash JJJJ
Ik wil graag op de hoogte gehouden worden over de volgende editie
De factuur voor het volgen van dit programma wordt naar dit factuuradres gestuurd. Gelieve de volgende zaken te vermelden: naam organisatie, naam deelnemer, adres organisatie.
Toestemming*