Spring naar content

Duurzame inzetbaarheid

We maken ons sterk voor de duurzame toekomst van de sportsector
Duurzame inzetbaarheid zorgt ervoor dat mensen vitaal blijven. Het houdt zoveel mogelijk rekening met de specifieke omstandigheden en wensen van medewerkers in verschillende fases van hun leven en loopbaan. Goed inzetbare medewerkers zijn wendbaar en kunnen beter inspelen op ontwikkelingen in de organisatie, verandering in hun loopbaan of een veranderend takenpakket. Zowel de werkgever als werknemer hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid als het gaat over duurzame inzetbaarheid, die gericht is op het heden én de toekomst.

Wat kan ik doen?

Aan de slag voor jezelf, je team en je organisatie
Iedereen kan werken aan ontwikkeling. Door zelf stappen te blijven zetten, help je jezelf, je sportcollega’s en je organisatie. Natuurlijk helpen we je graag op weg. Werk jij samen met de hele sport mee aan de toekomst van de sector? Lees hieronder waar jij heel eenvoudig mee aan de slag kan en klik door naar de themapagina’s. Ja, ook jij kan investeren in je persoonlijke groei, ongeacht je functie of organisatie.
Scroll verder voor alle thema´s en programma´s!

Duurzame dialoog

Hoe voer je een goed gesprek als leidinggevende met je werknemer en andersom? De duurzame dialoog gaat over het gesprek tussen leidinggevende en werknemer versterken waarbij de omslag wordt gemaakt naar een continue dialoog. Hierbij neemt de werknemer meer regie over zijn of haar eigen ontwikkeling en loopbaan, waarbij de leidinggevende als coach zijn of haar werknemer laat excelleren.

Gezond werken & leven

Duurzaam veranderen en het ontwikkelen van gezond gedrag kan onze sector nóg sterker maken. Gezonde medewerkers hebben een lagere kans op psychische aandoeningen en aandoeningen aan het bewegingsapparaat. Met als gevolg dat zij zich over het algemeen minder vaak ziek melden en productiever zijn op hun werk.

Leiderschap in de sport

Duurzame ontwikkeling, wendbaarheid, visie en het bieden van eigen regie zijn essentiële ingrediënten om duurzaam te presteren. Door in te zetten op leiderschap in de sportsector, wordt ingezet op de duurzame inzetbaarheid van medewerkers en op toekomstgerichte organisaties.

Medezeggenschap

Een goede medezeggenschap heeft voordelen voor zowel werkgever als werknemer. Het is een belangrijk middel voor de werkgever om draagvlak te creëren voor bepaalde besluiten die hij wil nemen en informatie te krijgen van de werkvloer. Andersom kunnen werknemers via medezeggenschap invloed uitoefenen op het beleid van de werkgever.

Schrijf je in voor de campagne nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van de al het nieuws over duurzame inzetbaarheid in de sport? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.

Ik heb een vraag

Heb je een vraag over de ontwikkeling van jezelf, je team of je organisatie? Of heb je ideeën om je sportcollega’s te helpen?

Neem gerust contact met ons op!

De projecten rondom Duurzame Inzetbaarheid worden mede mogelijk gemaakt door sociale partners en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.