Spring naar content

Functiewaarderingen

WOS diensten

Functiewaarderingen

In elke organisatie worden werkzaamheden uitgevoerd die verschillend van aard en inhoud zijn. In veel organisaties, en ook de sportsector, bestaat de behoefte om een zekere rangorde van functies op te stellen op basis van niveau (laag / hoog) en zwaarte (licht / zwaar). Deze rangorde wordt onder andere gebruikt voor beloningsverhoudingen. De WOS speelt in op deze behoefte door het bieden van een service van functiewaardering en inschaling.

Het niveau en de zwaarte van een functie worden bepaald aan de hand van de functieniveaumatrix (FNM). De FNM is door de WOS in samenwerking met EVZ ontwikkeld om zorg te dragen voor een correcte inschaling van verschillende functies binnen de sportsector. Dit zorgt er voor dat dezelfde functies op dezelfde manier worden beloond, onafhankelijk van waar jij werkzaam bent.

De WOS biedt als dienstverlening aan haar leden en andere sportorganisaties de mogelijkheid om functies te laten waarderen op basis van de functieniveaumatrix. Mocht u interesse hebben om een of meerdere functies te laten waarderen, neem dan contact op met de WOS. Voor meer informatie over het waarderen en inschalen van functies klik hier.