Spring naar content

Gezondheid, vitaliteit en hybride werken

Thema’s

Gezondheid, vitaliteit en hybride werken

Sport is inherent verbonden met gezondheid, vitaliteit, preventie en maatschappelijke betrokkenheid. Dit thema behoeft dan ook geen lange intro. Organisaties die veilig werken presteren beter, communiceren goed en reageren sneller op veranderende omstandigheden. Het creëren van een gezonde, vitale en (sociaal) veilige werkomgeving vraagt om een integrale aanpak, waarbij aandacht is voor arbo en hybride werken

Op deze pagina vind je informatie, inspiratie en tools om bovenstaande in te richten voor je eigen sportorganisatie. Mocht je hier ondersteuning of advies bij wensen, neem dan contact met ons op.