Spring naar content

Medezeggenschap

Thema’s

Medezeggenschap

Hoe zorg jij ervoor dat je kan meepraten over de gang van zaken binnen jouw organisatie? Medezeggenschap is een ontzettend belangrijk middel om als werknemer jouw mening over het reilen en zeilen te delen. Daarom volgen er in 2023 diverse trainingen rondom medezeggenschap, met het doel om gezamenlijk zorg te dragen voor een toekomstbestendige medezeggenschap binnen sportbonden en -organisaties. Dit is in het belang van de ondernemingen of organisaties, en in het belang van de mensen op de werkvloer. De onderliggende gedachte is dat goede medezeggenschap kwaliteit heeft, effectief is en op de belangen ziet van iedereen werkzaam in de arbeidsorganisatie. De leergang bestaat uit een tweetal trainingen in het voorjaar en een tweetal dialoogtafels. De trainingen zijn gericht op het trainen van vaardigheden op basis van opgedane (nieuwe) inzichten. In de dialoogtafels wordt kennis opgedaan, maar ook kennis met elkaar wordt uitgewisseld.

Op deze pagina vind je alle informatie over de trainingen.

Training Ondernemingsraad & Actieve Achterban – 1 juni 2023
De wereld verandert snel, en dus veranderen wij als sportsector mee. Een ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging lijkt niet geheel meer aan te sluiten bij de ‘snellere wereld’. We moeten sneller en strategischer denken en communiceren intern ook sneller en anders, bijvoorbeeld via whatsapp.

In deze training ga je aan de slag met nieuwe vormen van medezeggenschap binnen jouw organisatie. Wat kan je zelf doen? Wat verwacht je van je werkgever? Zo zorgen we er samen voor dat we als sportsector klaar zijn voor de medezeggenschap van de toekomst.

Training Impact op arbeidsvoorwaarden
Hoe kan jij jouw arbeidsvoorwaarden en die van je collega’s beïnvloeden? Hoe ziet de samenwerking met de vakbonden eruit? Heb je als de Medezeggenschap ook invloed op de primaire arbeidsvoorwaarden? Tijdens deze training gaan we daarover in gesprek.

Wat goed dat je ook aan de slag wil gaan met dit thema!

De projecten rondom Duurzame Inzetbaarheid worden mede mogelijk gemaakt door sociale partners en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgegenheid.


De projecten rondom Duurzame Inzetbaarheid worden mede mogelijk gemaakt door sociale partners
en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.