Spring naar content

Duurzame dialoog

Thema’s

Duurzame dialoog

Hoe voer je een goed gesprek als leidinggevende met je werknemer en andersom? Dat is waar de duurzame dialoog over gaat. Wij hebben de ambitie om de komende jaren het gesprek tussen de leidinggevende en zijn of haar werknemers te versterken en de omslag te maken naar een continue dialoog. Hierbij neemt de werknemer meer regie over zijn of haar eigen ontwikkeling en loopbaan, waarbij de leidinggevende als coach zijn of haar werknemer laat excelleren.


De training ‘duurzame dialoog’ helpt werknemers, HR en leidinggevenden om de continue dialoog met elkaar te versterken. Tijdens deze training worden leidinggevenden en werknemers gedurende drie sessies getraind met als voornaamste doel om een ‘goed gesprek’ met elkaar te voeren. Omdat ook HR medewerkers een belangrijke faciliterende rol hebben bij het versterken van de duurzame dialoog, is er ook een training voor hen is ontwikkeld.

Dit traject is in het voorjaar van 2023 na veel succesvolle edities afgerond. Wel met dit thema aan de slag?
Heel fijn! Maak daarvoor gebruik van de documenten uit de toolkit Duurzame Dialoog voor leidinggevenden, HR en werknemers.


Leidinggevenden
De dialoog tussen leidinggevenden en zijn of haar werknemers is momenteel nog vaak georganiseerd rondom de standaard formele functionerings- en beoordelingsgesprekken. Van leidinggevenden wordt daarbij meestal verwacht dat zij richting geven, prioriteiten stellen, resultaten halen en
voorbeeldgedrag laten zien. Maar er wordt meer verwacht van leidinggevenden. Voor een omslag naar een continue dialoog in een leercultuur is luisteren een belangrijke eigenschap van een goede leidinggevende, net als duiden en verbinden. Bij een continue dialoog geven leidinggevenden en werknemers aan elkaar feedback en laat de leidinggevende – als coach – zijn of haar werknemers excelleren.

Ga aan de slag met de toolkit voor leidinggevenden:
Hulpblad ‘voorbereiding dialooggesprekken (voor leidinggevenden).


HR-medewerkers
HR-medewerkers hebben een belangrijke faciliterende rol bij het versterken van de duurzame dialoog tussen werkgever en werknemer. Daarom is er ook een training voor HR-medewerkers ontwikkeld zodat zij de juiste handvatten aangereikt krijgen om werknemers en werkgevers optimaal
te kunnen ondersteunen om op die manier de continue en duurzame dialoog mogelijk te maken.

Ga aan de slag met de toolkit voor HR:
Format gespreksformulier
Hulpblad ´Voorbereiding Dialooggesprekken´ (voor leidinggevenden)
Werkboek ‘Voorbereiding Dialooggesprekken’ (voor
werknemers)
Handleiding procedure Duurzame Dialoog

Werknemers
Bij een continue dialoog staat niet alleen het functioneren van de werknemer centraal en het behalen van doelstellingen, maar worden ook het opleidings- en ontwikkelingsaspect, duurzame inzetbaarheid en de persoonlijke ontwikkeling besproken. Een continue dialoog houdt in dat de
werknemer meer regie neemt over zijn of haar eigen ontwikkeling en loopbaan, waarbij de leidinggevende als coach zijn of haar werknemer laat excelleren. In de training leer je hoe je als werknemer je goed kan voorbereiden op gesprekken met je leidinggevende en collega’s.

Ga aan de slag met de toolkit voor werknemers:
Format gespreksformulier
Werkboek ‘Voorbereiding Dialooggesprekken’ (voor werknemers)

Wie gingen je al voor?
31
sportorganisaties, met
139 sportcollega’s;
28 HR-medewerkers;
46 leidinggevenden;
65 werknemers.


De projecten rondom Duurzame Inzetbaarheid worden mede mogelijk gemaakt door sociale partners
en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De projecten rondom Duurzame Inzetbaarheid worden mede mogelijk gemaakt door sociale partners en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.