Spring naar content

Duurzame dialoog

Thema’s

Duurzame dialoog

Hoe voer je een goed gesprek als leidinggevende met je werknemer en andersom? Dat is waar de duurzame dialoog over gaat. Wij hebben de ambitie om de komende jaren het gesprek tussen de leidinggevende en zijn of haar werknemers te versterken en de omslag te maken naar een continue dialoog. Hierbij neemt de werknemer meer regie over zijn of haar eigen ontwikkeling en loopbaan, waarbij de leidinggevende als coach zijn of haar werknemer laat excelleren.


De training ‘duurzame dialoog’ helpt werknemers, HR en leidinggevenden om de continue dialoog met elkaar te versterken. Tijdens deze training worden leidinggevenden en werknemers gedurende drie sessies getraind met als voornaamste doel om een ‘goed gesprek’ met elkaar te voeren. Omdat ook HR medewerkers een belangrijke faciliterende rol hebben bij het versterken van de duurzame dialoog, is er ook een training voor hen is ontwikkeld.

Let op: in maart 2023 begint de volgende editie in groepen voor leidinggevenden, HR én werknemers.
Meld je meteen aan!

Wie gingen je al voor?
24
sportorganisaties, met
104 sportcollega’s;
20 HR-medewerkers;
34 leidinggevenden;
50 werknemers.


De projecten rondom Duurzame Inzetbaarheid worden mede mogelijk gemaakt door sociale partners
en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De projecten rondom Duurzame Inzetbaarheid worden mede mogelijk gemaakt door sociale partners en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.