Spring naar content

Loopbaan en ontwikkelen

Thema’s

Loopbaan en ontwikkelen

De arbeidsmarkt is volop in beweging. Dat was al een gegeven en is nu enorm versterkt. Duurzame inzetbaarheid is een ongelooflijk belangrijk aandachtspunt voor alle werknemers en alle werkgevers om wendbaar en weerbaar te blijven, oftewel de fit te behouden met wat de maatschappij, de arbeidsmarkt, de economie en stakeholders van je vragen. Eigen regie, leiderschap en een positieve leercultuur zijn de sleutels om te komen tot een doorbraak hierin. Dit vergt vaak ander gedrag. 

Het tonen van eigenaarschap en het vermogen om zelfregie te nemen is een belangrijke voorwaarden. Een stimulerende werkomgeving kan dit eigenaarschap stimuleren. Niet eenmalig, maar continu. Om werkgevers en werknemers hierin te versterken bieden we een divers aanbod. Inzicht in de mogelijke loopbaanpaden, competenties en verantwoordelijkheden die daarmee gepaard gaan via de FunctieNiveauMatrix (FNM) als ontwikkelprogramma’s voor verschillende fases van de loopbaan om dit te bereiken. Kijk ook gerust op het arbeidsmarktplatform werkenindesport.nl voor andersoortige informatie op dit thema.