Spring naar content

Arbodienst

Terug

Sinds 2005 hebben organisaties meer keuze in hoe ze zich deskundig laten begeleiden bij het opstellen en uitvoeren van hun arbo- en verzuimbeleid. Ze kunnen kiezen voor een contract met een arbodienst (de zogenaamde vangnetregeling) of voor het inzetten van een arbodeskundige (een maatwerkregeling). Bij de maatwerkregeling bepaalt de werkgever zelf hoe en met wie hij de preventie en begeleiding van ziekteverzuim regelt. Wel moet de organisatie een contractuele afspraak hebben met ten minste één gecertificeerde bedrijfsarts en moet deze zich aan de wettelijke richtlijnen voor preventie en verzuim blijven houden.

Een organisatie kan alleen voor een maatwerkregeling kiezen als de werknemers hiermee akkoord zijn. Bijvoorbeeld via overeenstemming in de cao, met de ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging. Als men het niet eens wordt, dan geldt automatisch de vangnetregeling. Bij zowel de maatwerk- als de vangnetregeling moet een organisatie zich altijd laten ondersteunen bij:

 • toetsing en advies van de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E), inclusief het Plan van Aanpak;
 • ziekteverzuimbegeleiding;
 • periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO);
 • aanstellingskeuringen.

Aandachtspunten arbodeskundige

 • eigen medewerkers mogen ook worden ingezet als gecertificeerd arbodeskundige. Dit kan echter alleen indien schriftelijke overeenstemming is bereikt met de vakbond, de ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging;
 • organisaties met meer dan 25 werknemers moeten hun Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) laten toetsen door een arbodeskundige;
 • in de RI&E moet staan hoe werknemers toegang hebben tot arbodeskundigen, zoals een bedrijfsarts, arbeidshygiënist, veiligheidskundige of arbeids- en organisatiedeskundige;
 • organisaties met 25 of minder werknemers hoeven hun RI&E niet te laten toetsen, mits deze organisaties met een door de branche erkend RI&E-instrument werken, zoals de SportRIE.

Overige aandachtspunten

 • bij zowel de maatwerkregeling als de vangnetregeling kan de organisatie aanvullende diensten inkopen, zoals werkplekonderzoek, conflictbemiddeling en psychologische begeleiding;
 • het is voor de organisatie van belang goed geïnformeerd te zijn bij het maken van de keuze voor maatwerk of vangnet. Het is raadzaam met enkele arbodienstverleners in gesprek te gaan. Ook kunnen collectieve contracten, die met een of meer arbodiensten/arbodeskundigen binnen de branche zijn afgesloten, uitkomst bieden;
 • is de keuze gemaakt, dan is het zaak duidelijk te maken wat de verwachting is van de arbo-ondersteuning. Bijvoorbeeld hulp bij het arbobeleid of verzuimbeleid, of extra aandacht voor re-integratie.

Bron: Campagne ikkan van SZW