Spring naar content

Aan de slag met de Sport RI&E? Let op: hij is vernieuwd!

Terug

De Sport Risico Inventarisatie en Evaluatie (Sport RI&E) is vernieuwd. Het is belangrijk om je Sport RI&E actueel te houden. Daarom wordt aangeraden de nieuwe versie binnen je organisatie uit te voeren. In dit nieuwsbericht lees je meer informatie over de Sport RI&E en welke actie je moet ondernemen.

Wat is de Sport RI&E precies?
Elke werkgever is verplicht een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) uit te voeren. Met de RI&E wordt aan de hand van risico’s binnen de organisatie of vereniging een plan van aanpak opgesteld om deze risico’s te minimaliseren. De Sport RI&E is samengesteld door de WOS en de vakbonden FNV Sport & Bewegen, CNV Vakmensen en de Unie, en heeft erkenning gekregen van het landelijke Steunpunt RIE. De laatste maanden zijn wij bezig geweest om de Sport RI&E te vernieuwen en aan te passen aan de huidige arbeidsomstandigheden. 

Wat is er vernieuwd?
De gehele Sport RI&E is doorgelopen en geactualiseerd. We hebben extra vragen opgenomen en een aantal vragen aangepast of samengevoegd. Daarnaast zijn er modules vernieuwd en twee nieuwe modules bijgekomen. De volgende twee modules zijn toegevoegd:

  • Psychosociale arbeidsbelasting

In deze extra module komen werkdruk en ongewenste omgangsvormen (pesten, discriminatie, agressie en geweld, (seksuele) intimidatie) aan bod. Het is een wettelijke verplichting om beleid te voeren inzake het tegengaan of beperken van psychosociale arbeidsbelasting. In de nieuwe Sport RI&E wordt extra aandacht besteed aan dit onderwerp.

  • Hybride werken

Tegenwoordig wordt er veel hybride gewerkt. Het hybride werken brengt (nieuwe) risico’s met zich mee. Deze module in de Sport RI&E helpt bij het in kaart brengen van deze risico’s.

De volgende module is aangepast:

  • Corona

De module is aangepast op basis van het Sectorplan Sport en de daarbij behorende Maatregelenladder Sport. Er zijn drie submodules: thuiswerken bij thuiswerkadvies, corona-proof werken op kantoor en sporten ten tijde van corona. In geval van wijziging van de coronamaatregelen door het kabinet waardoor de arbeidsomstandigheden veranderen, dient het plan van aanpak aangepast te worden. In het Sectorplan Sport en de Maatregelenladder Sport staat beschreven voor de sportsector welke maatregelen op welk moment van toepassing zijn. 

Welke actie moet ik ondernemen?
We adviseren om je RI&E periodiek te controleren, aan te passen en te toetsen, bijvoorbeeld eens in de drie jaar. Ook binnen die periode moet je ervoor zorgen dat je RI&E aantoonbaar actueel is en aansluit bij:

  • Wijzigingen in de organisatie. Dit kan een nieuwe manier van werken zijn maar ook een reorganisatie of een nieuwe locatie. Je inventariseert dan opnieuw welke risico’s er in jouw organisatie spelen. 
  • Wijzigingen in wetgeving. 

Meer informatie voor als je aan de slag gaat met de nieuwe Sport RI&E:

Toegang tot de nieuwe Sport RI&E
Net als de vorige Sport RI&E kun je de nieuwe Sport RI&E gratis online invullen via de website van de WOS: Sport RI&E

De vorige versie van de Sport RI&E is hier te vinden, deze blijft beschikbaar om toegang te blijven houden tot eerdere ingevulde gegevens. 

Het toetsen van de Sport RI&E

Meer dan 25 werknemers
Elke organisatie met meer dan 25 werknemers is verplicht om de RI&E te laten toetsen door een gecertificeerde kerndeskundige. Het gaat hierbij om het aantal arbeidsovereenkomsten, niet het aantal fte’s. Stagiairs en uitzendkrachten tellen hier wel in mee, vrijwilligers tellen voor de toets-verplichting niet mee. De risico’s in het werk van vrijwilligers dien je wél in de RI&E mee te nemen.

Minder dan 25 werknemers
Organisaties die 25 of minder personen in loondienst hebben, hoeven hun RI&E niet te laten toetsen als zij de Sport RI&E of een ander landelijk erkende RI&E gebruiken. Dit scheelt aanzienlijk in de kosten.

Kunnen we je nu vast helpen met vragen? Mail ons op info@sportwerkgever.nl