Spring naar content

Corona: Maatregelenladder Sport

Terug

De Rijksoverheid heeft voor de sportsector een maatregelenladder opgesteld. Dit plan is opgesteld met het doel dat reguliere sportbeoefening op locatie mogelijk blijft, ook als het coronavirus weer opleeft. Met deze maatregelenladder weet je als werkgever én sportvereniging welke maatregelen je kan treffen in elke coronasituatie.

Maatregelenladder Sport
Hieronder vind je de Maatregelenladder Sport, die je ook hier kan downloaden. De ladder kent voor elke situatie diverse mogelijke acties om te ondernemen. Deze maatregelen zijn toepasbaar voor zowel werkgevers als sportverenigingen en -clubs. Op dit moment zit Nederland in fase 2: ‘Verhoogd’. Dit houdt in dat je, conform de maatregelenladder, kan nadenken over het toepassen van de preventiemaatregelen. Voorbeelden hiervan zijn hygiëneprotocollen, looproutes, mondkapjesadvies en afstand houden.

Adviezen voor sportverenigingen
Ook sportverenigingen kunnen bovenstaande stappenplan volgen in het nemen van coronamaatregelen. Naast de maatregelenladder heeft de overheid een Sectorplan Sport ontwikkeld. Actief sporten draagt bij aan de gezondheid, wat de kans op een ongewenst ziektebeloop na besmetting met corona verkleint. Met dit lange termijn plan wil de overheid het mogelijk houden om te blijven sporten op locatie en in de openbare ruimte. In aanvulling hierop heeft NOC*NSF diverse adviezen, toolkits en informatie over hoe je als sportclub corona buiten de deur houdt. Meer hierover lees je hier. Zo ben je altijd voorbereid op een (nieuwe) coronagolf en kunnen leden lekker blijven sporten, zoals het hoort.

Heb je vragen over welke maatregelen je kan treffen? Neem vooral contact met ons op via info@sportwerkgever.nl.