Spring naar content

Sinds 2019 dragen alle werknemers die vallen onder de CAO Sport premie af aan de Stichting PAWW zodat zij (mogelijk) aanspraak kunnen maken op een extra jaar WW bij werkloosheid. Jouw organisatie valt onder de zogenaamde PAWW regeling omdat sociale partners daarover afspraken hebben gemaakt. Deze afspraak vind je in artikel 45 van de CAO […]

Lees meer

De afgelopen maanden heeft de werkgeversdelegatie sport onderhandeld met de vakbonden FNV Sport en Bewegen, CNV Vakmensen en De Unie. Dit heeft geleid tot een onderhandelingsresultaat, dat is voorgelegd aan de achterban van beide partijen. Op 30 november is duidelijk geworden dat de achterban van beide partijen ruim akkoord is gegaan. Dat betekent dat er […]

Lees meer

Op 30 november verzorgt hoogleraar Bas Kodden, tevens succesvol en veelgevraagd spreker, de kennissessie Strategisch leiderschap in de sport. Tijdens deze masterclass kun jij de sfeer proeven van het programma ‘Strategisch en wendbaar leiderschap in de sport’. Wij nodigen alle directeuren, managers en bestuurders van niet-commerciële sportorganisaties van harte uit. Ook als jouw organisatie niet […]

Lees meer

Elke maand duiken we in de bezigheden van één van onze collega’s. Dit doen we aan de hand van onze kerntaken: regie voeren op de CAO Sport, het zijn van een kennisknooppunt voor de sector en het uitvoeren van belangenbehartiging.  Deze blog is geschreven door Marc Elffers, directeur bij Werkgevers in de Sport (WOS). In […]

Lees meer

In het voorjaar van 2022 is Marc Elffers tijdelijk teruggetreden als directeur van de WOS. Sinds april 2022 vervulde Jan Kossen de functie van waarnemend directeur. Op 14 september 2023 is Marc Elffers formeel teruggekeerd als directeur van de WOS. De afgelopen maanden is Marc al steeds meer betrokken geweest bij onze activiteiten. We zijn […]

Lees meer