Spring naar content

Met de komst van corona is het thema arbo onder een vergrootglas komen te liggen en zijn werkgevers zich meer bewust (geworden) van hun wettelijke verantwoordelijkheden. Om werkgevers te helpen om in deze veranderende werkelijkheid te kunnen voldoen aan hun wettelijke arboverplichtingen is een praktische en klikbare ‘Handleiding Arbo’ ontwikkeld die concrete handvatten (en verdieping) biedt in tijden van corona en daarna.

Lees meer

Het wettelijk minimumloon stijgt per 1 juli 2021. Werkgevers moeten daardoor in de tweede helft van het jaar die het wettelijke minimumloon verdienen meer gaan betalen. Het wettelijk minimumloon bedraagt per 1 juli 2021 € 1701,00 per maand, € 392,55 per week en € 78,51 per dag. Het WML geldt voor alle werknemers van 21 jaar en ouder en bedraagt het bruto maandsalaris.

Lees meer

Als werkgever dien je een oproepkracht na de duur van een oproepovereenkomst van 12 maanden een aanbod te doen voor een vaste arbeidsomvang. Deze arbeidsomvang moet dan tenminste gelijk zijn aan het gemiddelde van het aantal uren waarvoor betreffende medewerker in de afgelopen 12 maanden is opgeroepen. Met ingang van 1 juli a.s. treden twee wijzigingen in werking.

Lees meer

De NVP Sollicitatiecode is vernieuwd. Dit is een gedragscode en bevat basisregels die organisaties en sollicitanten, naar het oordeel van NVP, Netwerk voor HR-Professionals, in acht behoren te nemen bij de werving en selectie ter vervulling van vacatures. Het doel van de code is een norm te bieden voor een transparante en eerlijke werving en selectieprocedure.

Lees meer

In een brief aan de Tweede Kamer geven ministers Koolmees, Blok en Hoekstra en staatssecretarissen Keijzer en Vijlbrief aan dat de maatregel om de vaste reiskostenvergoeding onbelast te kunnen doorbetalen, ongeacht of het reispatroon vanwege de coronacrisis is veranderd, opnieuw verlengd is, en wel tot 1 oktober 2021.

Lees meer

De zomervakantie zit eraan te komen. Nu de coronamaatregelen steeds verder worden versoepeld, is de kans groot dat Nederlanders weer massaal naar het buitenland vertrekken. Wat als een werknemer op vakantie gaat naar een gebied met een geel, oranje of rood reisadvies? En wat als de werknemer tijdens of na z’n vakantie in quarantaine moet: loondoorbetaling of niet?

Lees meer

Op 14 april 2021 was de kick-off meeting voor een nieuw project voortkomende uit het Erasmus+ Sport programma. Voortbordurende op het succes en de bevindingen uit het ESSA-Sport project (www.essa-sport.eu) zal het FORMS project opkomende werkvormen en arbeidsrelaties in de sport onderzoeken. Dit onderzoek draagt bij aan het herkennen en managen van nieuwe werkvormen in […]

Lees meer

Zorg dragen voor ‘goed werkgeverschap in de sport’.
Dat is de opdracht van de vereniging Werkgevers in de Sport (“WOS”). Hier wordt invulling aan gegeven door enerzijds als dienstverlenende organisatie bij te dragen aan beleid en uitvoering op het gebied van arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen van de sportsector.

Lees meer

Maatschappelijke ontwikkelingen gaan snel en veel organisaties voelen de noodzaak om wendbaarder te worden. Om toekomstproof te blijven is het vermogen om snel en effectief te kunnen veranderen essentieel. Echter, de ervaring leert dat het voor organisaties lastig is om op een praktische en resultaatgerichte manier met wendbaarheid aan de slag te gaan. Immers, waar moet je beginnen?

Lees meer