Spring naar content

In je rol als hr-adviseur, leidinggevende of directeur (afhankelijk waar taken en verantwoordelijkheden in jouw organisatie zijn belegd) is het van belang om kennis te hebben van de verschillende wettelijke verlofvormen voor werknemers m.b.t. de invulling van het ouderschap. Enerzijds omdat een goede voorlichting richting werknemers over hun verlofrechten en plichten behoort tot goed werkgeverschap. Anderzijds om continuïteit in de organisatie te borgen. Door de dialoog te voeren over dit onderwerp kun je als werkgever tijdig anticiperen en onnodige verrassingen in de bezetting ondervangen. 

Lees meer

In een eerder nieuwsbericht is er een toelichting gegeven over het FORMS project  “Onderzoek naar opkomende arbeidsvormen  in de Europese sportsector”. Dit onderzoek draagt bij aan het herkennen en managen van nieuwe arbeidsvormen in de sport gericht op de toekomst. In juni 2022 was er een eindelijk een fysieke bijeenkomst in het kader van het FORMS-project. Ondanks dat het project al 18 maanden loopt, was dit de eerste kans voor de zeven partners uit de vijf vertegenwoordigde landen om elkaar persoonlijk te ontmoeten. Tot nu toe moesten alle partner- en onderzoeksbijeenkomsten vanwege Covid-beperkingen online plaatsvinden. Deze tweedaagse bijeenkomst (9-10 juni) werd georganiseerd door Mathieu Winand aan de LUNEX-universiteit in Luxemburg. 

Lees meer

Namens sociale partners organiseert de WOS drie kosteloze trainingen voor (1) HR, (2) leidinggevenden en (3) werknemers om de dialoog/ het gesprek tussen de leidinggevende en zijn of haar werknemers te versterken. Bijvoorbeeld door een omslag te maken van de standaard formele functionerings- en beoordelingsgesprekken naar een continue dialoog. 

Lees meer