Spring naar content

Elke maand duiken we in de bezigheden van één van onze collega’s. Dit doen we aan de hand van onze kerntaken: regie voeren op de CAO Sport, het zijn van een kennisknooppunt voor de sector en het uitvoeren van belangenbehartiging.  Deze blog is geschreven door Marc Elffers, directeur bij Werkgevers in de Sport (WOS). In […]

Lees meer

In het voorjaar van 2022 is Marc Elffers tijdelijk teruggetreden als directeur van de WOS. Sinds april 2022 vervulde Jan Kossen de functie van waarnemend directeur. Op 14 september 2023 is Marc Elffers formeel teruggekeerd als directeur van de WOS. De afgelopen maanden is Marc al steeds meer betrokken geweest bij onze activiteiten. We zijn […]

Lees meer

De afgelopen jaren is het aantal ZZP-contracten in Nederland sterk gegroeid. Ook in de sport wordt gebruikgemaakt van zelfstandigen. Nu gaat er een en ander veranderen, zo kondigde minister van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) aan. Haar beoogde maatregelen hebben het doel om de nadelen van het werken met zelfstandigen tegen te gaan en de […]

Lees meer

Elke maand duiken we in de bezigheden van één van onze collega’s. Dit doen we aan de hand van onze kerntaken: regie voeren op de CAO Sport, het zijn van een kennisknooppunt voor de sector en belangenbehartiging.  Deze blog is geschreven door Jeftha Hanemaaijer, beleidsmedewerker bij Werkgevers in de Sport (WOS). We zijn gegroeid als […]

Lees meer

Elke maand gaan we in gesprek met één van onze leden. Stuk voor stuk sportorganisaties die de Nederlandse sportsector elke dag weer een beetje beter maken. Hoe doen ze dat? Waar vragen ze aandacht voor? En bovenal, wat drijft ze? In deze vierde editie vertelt Lotte Janssen over de 4Daagse. Het is het grootste meerdaagse wandelevenement […]

Lees meer

Afgelopen maand vond in Keulen de Algemene Vergadering van EASE (European Association of Sport Employers) plaats. EASE heeft als doel om de zichtbaarheid van nationale sport werkgeversorganisaties op Europees niveau te verhogen, en hun belangen op Europees niveau te behartigen. De WOS is als werkgeversorganisatie van de Nederlandse sport aangesloten bij EASE om onze Nederlandse […]

Lees meer

De afgelopen twee jaar hebben we binnen de sport het traject Duurzame Dialoog uitgerold. Het programma is afgelopen maand, na een eerdere verlenging, afgerond. In dit artikel vertellen we over het doel van Duurzame Dialoog en de evaluatie. Ook vertellen we hoe je in de toekomst verder kan met dit thema. Wat is een duurzame […]

Lees meer

Afgelopen donderdag vond in Slot Zeist de kick-off plaats van het programma Ondernemerschap in de Sport. Klaas Dijkhoff nam meer dan 30 sportorganisaties mee in de wereld van gedragspsychologie en ondernemerschap. In dit artikel vertellen we meer over het traject Ondernemerschap in de Sport. Sectoraal onderzoek – eind Q3/Q4 2023 Na de zomer gaan we onder […]

Lees meer

Per 1 juli wordt het wettelijke minimumloon verhoogd en treedt het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen in werking. In dit artikel lichten we deze relevante wijzigingen voor HR graag even toe.  Verhoging minimumloonPer 1 juli neemt het minimumloon toe. In de tabellen hieronder vind je het geldende minimumloon voor een fulltime dienstverband per 1 juli (38 […]

Lees meer