Spring naar content

Er is nog maar weinig bekend over het Post-COVID-syndroom, voorheen ook wel  long-COVID genoemd. Er is sprake van een Post-COVID-syndroom wanneer de klachten na een COVID-19 infectie langer dan 12 weken aanhouden. Het is niet precies bekend hoeveel mensen langdurig klachten hebben of waarom juist deze mensen last blijven houden. Ook is er nog veel onbekend over de behandeling van het Post-COVID-syndroom. Om deze reden heeft de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) begin 2021 een leidraad gepubliceerd. Deze leidraad is bedoeld om bedrijfsartsen te ondersteunen in de begeleiding van werknemers en hun omgeving. In juni 2022 publiceerde zij een update van deze leidraad.

Lees meer

Op het gebied van pensioenen gaat er de komende jaren flink wat veranderen. Lange tijd kon het pensioenstelsel goed aangepast worden aan economische veranderingen en aan de werk- en leefomstandigheden. De afgelopen jaren lukt dat steeds minder goed. Mensen worden steeds ouder en genieten langer van hun pensioeninkomen. Daardoor zijn er minder werkende mensen en meer gepensioneerden. Ook werken mensen niet meer hun hele leven bij één werkgever. Dit heeft invloed op inkomsten en uitgaven van pensioenfondsen. De huidige rekenregels maken het bovendien moeilijk om de pensioenen mee te laten groeien als het economisch beter gaat. Verandering kon om al deze redenen niet uitblijven en daarom krijgt Nederland een nieuw pensioenstelsel. 

Lees meer

Op 29 juni is het jaarlijkse Algemeen Overleg over Sportbeleid in de Tweede Kamer.  Een van de onderwerpen die daar zeker aan de orde zullen komen, is de Brede regeling combinatiefuncties, die de inzet van de Buurtsportcoaches regelt. Een belangrijke regeling, want de 6.000 Buurtsportcoaches die wij in Nederland hebben, stimuleren sporten en bewegen door kinderen en volwassenen en verbinden verschillende sectoren en organisaties aan elkaar. Maar die regeling laat te wensen over.

Lees meer

Met de betaling van een deel van het ouderschapsverlof door het UWV, wordt ervan uitgegaan dat het deelnamepercentage van zowel moeders als vaders (of de partner van de moeder) aan het ouderschapsverlof stijgt. Hierdoor kan het voorkomen dat werkgevers te maken krijgen met onderbezetting. Mag de werkgever om die reden het opnemen van ouderschapsverlof weigeren?

Lees meer

Vanaf 2 augustus 2022 krijgen werknemers de mogelijkheid om tijdens 9 van de 26 weken ouderschapsverlof een uitkering te ontvangen. Hiervoor dient de werkgever een aanvraag in bij UWV, waarna de instantie de uitkering aan de werkgever betaalt.

Lees meer

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en minimumjeugdloon stijgen per 1 juli 2022 met 1,8%. Dat heeft de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vastgesteld in een regeling die in de Staatscourant is gepubliceerd. Werkgevers moeten daardoor in de tweede helft van dit jaar aan werknemers van 21 jaar en ouder met een fulltime dienstverband minimaal € 1.756,20 bruto per maand betalen.

Lees meer

Vrijwilligers zijn van vitaal belang op elk niveau in de sport, van lokale amateursport tot internationale elite-competities. Zoveel sport en lichaamsbeweging zou eenvoudigweg niet kunnen plaatsvinden zonder degenen die vrijwillig hun tijd, energie en toewijding aan onze sector geven. Veel vrijwilligers halen enorme persoonlijke en sociale voordelen uit hun vrijwilligerswerk ervaringen. Vrijwilligerswerk in de sport is op zijn best een ‘win-win’-situatie.

Lees meer

Als onderdeel van het onderzoeksproject ESSA Sport, volledig “A European Sector Skills Alliance for Sport and Physical Activity”, is in 2019 het allereerste Europese onderzoek naar de arbeidsmarkt in de sport gepubliceerd. De EOSE (European Observatoire of Sport and Employment) heeft het onderzoeksrapport uit 2019 nu aangevuld met nieuwe gegevens uit 2020. Door de gegevens uit 2019 te vergelijken met de data van 2020 worden de eerste verschuivingen in de sportsector als gevolg van de coronapandemie in kaart gebracht. In dit artikel delen wij de belangrijkste bevindingen.

Lees meer