Spring naar content

Werkgeven aan ouders die werk met de zorg voor kinderen moeten combineren vraagt om een speciale aanpak. Daarom organiseert Inspectie SZW op 26 mei 2020 van 14:30 uur tot uiterlijk 16.00 uur het webinar ‘Goed werkgeven aan ouders met jonge kinderen’. Dit webinar is gericht op werkgevers, HR-adviseurs, OR-leden, sector- en brancheorganisaties en landelijke partijen (o.a. werkgevers- […]

Lees meer

Er is in korte tijd veel veranderd voor ons allemaal. Thuiswerken roept soms onzekerheden en spanningen op, dilemma’s die medewerkers niet altijd alleen op kunnen lossen. Extra (mentale) ondersteuning kan dan het verschil maken. In samenwerking met mantelpartner CoachNetwerk is een Helpdesk ‘Coaching op afstand’ ingericht om medewerkers te ondersteunen in deze lastige periode. Kunnen […]

Lees meer

In 2018 heeft de Hoge Raad in Nederland bepaald dat een medewerker recht heeft op een gedeeltelijke transitievergoeding als de arbeidsduur substantieel is verminderd met 20%. Ben je als werkgever ook verplicht transitievergoeding te betalen als je medewerker in een lagere, passende functie wordt geplaatst?

Lees meer

Met ingang van 1 juli 2020 wordt het wettelijk minimumloon (WML) verhoogt naar € 1.680,00. Het wettelijk bruto minimumloon is gebaseerd op een voltijds dienstverband. Voor de CAO Sport geldt een voltijds dienstverband van 38 uur.

Lees meer

Vanaf 1 januari 2019 geldt de Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG), waardoor partners na de geboorte recht hebben op een hele week betaald verlof. Partners kunnen het verlof meteen opnemen, maar mogen dat ook doen in de eerste vier weken na de bevalling. De regering beoogt met het wettelijk recht op (gedeeltelijk) betaald geboorteverlof een substantiële stap vooruit te zetten en een concrete stimulans te geven aan een betere participatie van partners bij de zorg en opvoeding van hun kind. Ook wil zij met deze regeling de arbeidsparticipatie van vrouwen bevorderen en een meer evenwichtige verdeling van werk en zorgtaken tussen de partners bewerkstelligen.

Lees meer

Het kabinet treft zes nieuwe belastingmaatregelen aangekondigd gericht op creëren van meer financiële ruimte. Een van deze maatregelen is een eenmalige verhoging van de WKR van 1,7% naar 3% voor de eerste € 400.000 van de loonsom per werkgever.

Lees meer

In deze tijd waarin de ontwikkelingen rondom het coronavirus zich in razend tempo opvolgen, volgen topsporters individuele trainingsprogramma’s door gebruik te maken van de middelen die zij thuis ter beschikking hebben en organiseren docenten onderwijs op afstand om te voorkomen dat kinderen een kennisachterstand oplopen. Ook werknemers in de sport kunnen van deze (bizarre) gelegenheid gebruik maken om te investeren in hun eigen (duurzame) inzetbaarheid.

Lees meer

De belastingdienst gaat strenger toezien op de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA). Sinds een paar jaar geldt de Wet DBA, die tot doel heeft schijnconstructies tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers aan te pakken.

Lees meer

In de CAO Sport is naast het salaris en het vakantiegeld ook een eindejaarsuitkering (EJU) afgesproken voor alle werknemers die vallen onder de cao. Ter verduidelijking geven we in dit bericht nadere praktische uitleg over de berekening van de eindejaarsuitkering (artikel 16 lid 2 CAO Sport), met enkele rekenvoorbeelden.  CAO Sport Artikel 16 lid 2 […]

Lees meer