Spring naar content

Zojuist is bekend gemaakt dat het niet meer mogelijk is om een kosteloos ontwikkeladvies via het initiatief ‘NL leert door’ aan te vragen. In één maand tijd hebben 22.000 mensen zich aangemeld voor een gesubsidieerd traject bij een loopbaanadviseur. Vele malen sneller dan verwacht, is hiermee de grens bereikt van het aantal trajecten dat de overheid in 2020 kan bekostigen.

Lees meer

Sinds de uitbraak van corona werken veel organisaties thuis. Het thuiswerken brengt mogelijk ook extra kosten met zich mee. Werkgevers kunnen deze kosten vergoeden binnen de werkkostenregeling (WKR). De werkkostenregeling (WKR) kent een aantal gerichte vrijstellingen, waardoor de werkgever deze kosten onbelast kan vergoeden.

Lees meer

Het werk verandert continu. En dus is het voor de toekomst van jouw organisatie belangrijk om bij de tijd te blijven en je medewerkers up-to-date te houden qua kennis, vaardigheden en ervaring. Zo blijven ze wendbaar, productief en duurzaam inzetbaar, zowel bij jouw organisatie ergens anders. Daarom introduceert het kabinet de regeling ‘’ NL leert door’’.

Lees meer

De pilotorganisaties hebben het afgelopen jaar hard gewerkt om – door de invoering van individuele keuzebudgetten – onze sector nog aantrekkelijker te maken. Inmiddels zijn de ‘spelregels’/ regelingen voor een tweetal keuzebudgetten vastgesteld, is de online tool ingericht en ligt het communicatiemateriaal klaar.

Lees meer

Met ingang van 1 juli 2020 wordt het wettelijk minimumloon (WML) verhoogt. Het wettelijk bruto minimumloon is gebaseerd op een voltijds dienstverband. Daarnaast treedt met ingang van 1 juli aanstaande ook het aanvullende geboorteverlof in werking.

Lees meer

We zullen nog een hele tijd maatregelen moeten blijven nemen om de verdere verspreiding of nieuwe oplevingen van het coronavirus zoveel mogelijk te vermijden. Dat geldt des te meer nu de overheid de landelijke maatregelen op basis van de gepresenteerde routekaart geleidelijk afbouwt en in steeds meer sectoren het normale maatschappelijke verkeer weer plaats gaat vinden. Werkgevers, werknemers, sociale partners, arbodiensten en -deskundigen en andere actoren hebben hierbij een belangrijke rol te spelen. De Sociaal Economische Raad (SER) heeft ter ondersteuning een algemene handreiking COVID-19 opgesteld.

Lees meer

Op woensdag 20 mei heeft het kabinet aangekondigd dat de huidige Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) wordt verlengd. De huidige NOW regeling (NOW 1.0) loopt af op 1 juni, maar wordt met drie maanden verlengd. Doel van de regeling is nog steeds het zoveel mogelijk behouden van banen.

Lees meer