Spring naar content

Een duurzame dialoog tussen leidinggevende en werknemer is van essentieel belang om persoonlijke ontwikkeling van werknemers te stimuleren, werknemers duurzaam inzetbaar te houden en daarmee organisatiedoelstellingen te realiseren. Een moderne HR-cyclus kan voor leidinggevenden en werknemers hierbij als hulpmiddel worden ingezet.

Lees meer

Veel werkgevers die een voorschot hebben ontvangen voor de eerste aanvraagperiode van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) zijn zich er niet van bewust dat ze zélf de definitieve berekening van de tegemoetkoming NOW moeten aanvragen. Dat blijkt uit onderzoek van het UWV. Het UWV start om die reden een extra communicatiecampagne om werkgevers te informeren.

Lees meer

Met de komst van corona is het thema arbo onder een vergrootglas komen te liggen en zijn werkgevers zich meer bewust (geworden) van hun wettelijke verantwoordelijkheden. Om werkgevers te helpen om in deze veranderende werkelijkheid te kunnen voldoen aan hun wettelijke arboverplichtingen is een praktische en klikbare ‘Handleiding Arbo’ ontwikkeld die concrete handvatten (en verdieping) biedt in tijden van corona en daarna.

Lees meer

Het wettelijk minimumloon stijgt per 1 juli 2021. Werkgevers moeten daardoor in de tweede helft van het jaar die het wettelijke minimumloon verdienen meer gaan betalen. Het wettelijk minimumloon bedraagt per 1 juli 2021 € 1701,00 per maand, € 392,55 per week en € 78,51 per dag. Het WML geldt voor alle werknemers van 21 jaar en ouder en bedraagt het bruto maandsalaris.

Lees meer

Als werkgever dien je een oproepkracht na de duur van een oproepovereenkomst van 12 maanden een aanbod te doen voor een vaste arbeidsomvang. Deze arbeidsomvang moet dan tenminste gelijk zijn aan het gemiddelde van het aantal uren waarvoor betreffende medewerker in de afgelopen 12 maanden is opgeroepen. Met ingang van 1 juli a.s. treden twee wijzigingen in werking.

Lees meer

De NVP Sollicitatiecode is vernieuwd. Dit is een gedragscode en bevat basisregels die organisaties en sollicitanten, naar het oordeel van NVP, Netwerk voor HR-Professionals, in acht behoren te nemen bij de werving en selectie ter vervulling van vacatures. Het doel van de code is een norm te bieden voor een transparante en eerlijke werving en selectieprocedure.

Lees meer

In een brief aan de Tweede Kamer geven ministers Koolmees, Blok en Hoekstra en staatssecretarissen Keijzer en Vijlbrief aan dat de maatregel om de vaste reiskostenvergoeding onbelast te kunnen doorbetalen, ongeacht of het reispatroon vanwege de coronacrisis is veranderd, opnieuw verlengd is, en wel tot 1 oktober 2021.

Lees meer

De zomervakantie zit eraan te komen. Nu de coronamaatregelen steeds verder worden versoepeld, is de kans groot dat Nederlanders weer massaal naar het buitenland vertrekken. Wat als een werknemer op vakantie gaat naar een gebied met een geel, oranje of rood reisadvies? En wat als de werknemer tijdens of na z’n vakantie in quarantaine moet: loondoorbetaling of niet?

Lees meer