Spring naar content

Op woensdag 15 december hebben coalitiepartijen na maanden onderhandelen het regeerakkoord gepresenteerd. De partijen laten zien dat ze veel ambities hebben voor kinderopvang, onderwijs en klimaat en daar ook in willen investeren. Echter, sport ontbreekt bijna volledig in de plannen voor de komende kabinetsperiode. Als WOS vinden wij dit teleurstellend en roepen wij Kamerleden op om alsnog te pleiten voor significante investeringen in de sector. 

Lees meer

In deze tijd waarin de ontwikkelingen rondom het coronavirus zich in razend tempo blijven opvolgen, trainen topsporters met individuele programma’s en zorgvuldig afgestemde trainingsprotocollen. Jezelf blijven ontwikkelen in deze uitdagende tijden is echter ook essentieel voor alle andere werknemers die werken bij sportorganisaties. Daarom kan iedereen die in de sport werkt deze (bizarre) gelegenheid gebruiken om te investeren in hun eigen (duurzame) inzetbaarheid met toegang tot de online trainingsbibliotheek van GoodHabitz. Dit aanbod is gratis en geldt tot 1 mei 2022. In verband met de huidige ontwikkeling kunnen nu ook werknemers die géén Jong Oranje speler zijn gebruik maken van het aanbod.

Lees meer

Eind 2018 spraken sociale partners de wens uit om ‘eigen regie’ van werknemers (verder) te versterken, om de duurzame inzetbaarheid van werknemers te verhogen en de aantrekkelijkheid van de sector te vergroten. In de cao-periodes 2019-2021 is hier invulling aan gegeven door de inrichting en uitvoer van de pilot: versterken eigen regie. 

Lees meer

Werkgevers in de Sport (WOS) heeft voor haar leden met verschillende partijen afspraken gemaakt over dienstverlening tegen een gereduceerd tarief. Wij zoeken het voordeel niet alleen in volume (een lagere premie), maar ook in inhoud (betere voorwaarden en pakketten passend bij de sportsector). Deze collectieve afspraken zijn alleen geldig voor WOS-leden, waardoor jij nu nog meer uit jouw lidmaatschap kunt halen! De medewerkers vallend onder de CAO Sport ontvangen ook komend jaar weer aantrekkelijk voordeel op hun zorgverzekering als zij zich aansluiten via het collectief aanbod. 

Lees meer

Topsporters, trainers, (bonds)coaches van buiten de EU die in Nederland de sportsector komen versterken, hebben verblijfs- en tewerkstellingsvergunningen nodig. De WOS dient de aanvragen voor deze vergunningen in namens sportverenigingen en sportbonden. Afgelopen november hebben de WOS en IND hun samenwerking met 5 jaar verlengd

Lees meer

Vanaf 1 maart 2022 kunnen werknemers gebruik maken van een nieuw scholingsbudget van de overheid, genaamd het STAP-budget . Het STAP- budget staat voor Subsidieregeling stimulering arbeidsmarktpositie. Het betreft een ontwikkelbudget van € 1.000,- inclusief BTW  per werknemer, hetgeen zij in 2022 kunnen aanvragen om een cursus, opleiding of training te volgen. Doel van de regeling is het stimuleren van de ontwikkeling van werknemers. In dit bericht vind je relevante informatie en tips aan rondom de STAP-subsidie. 

Lees meer

Ruim 6 maanden na de verkiezingen is er nog altijd geen nieuw kabinet en het lijkt ook nog wel een tijd te gaan duren. Dit heeft geresulteerd in een beleidsarme Rijksbegroting voor 2022. Het kabinet doet alleen investeringen die niet kunnen wachten. De Rijksbegroting voor 2022 bevat nauwelijks extra investeringen voor de sport.

Lees meer

Voor de werkplek thuis gelden binnen de werkkostenregeling een aantal gerichte vrijstellingen waar werkgevers gebruik van kunnen maken. Forum Salaris, een online platform van de Belastingdienst, heeft een handreiking gepubliceerd over de gerichte vrijstellingen die gelden voor de werkplek thuis. De handreiking is recentelijk (augustus 2021) uitgebreid met nieuwe informatie over de eigen bijdrage van werknemers voor een arbovoorziening. 

Lees meer