Spring naar content

Op 23 april organiseerde de WOS in samenwerking met Fanbased de gratis webinar persoonlijk leiderschap. Samen met meer dan 40 professionals uit de sport gaven Joep van der Loo (performance coach en ex-topsporter) en Rogier Hofman (performance coach en olympiër) inzicht in hoe jij persoonlijk leiderschap ontwikkelt. Dit deden zij op basis van wetenschappelijke kennis uit de psychologie en inspiratie vanuit topsport. De webinar is zeer positief ontvangen door de deelnemers.

Lees meer

Effectieve leiders zijn constant bezig met persoonlijke ontwikkeling. Het vermogen om om op jezelf te reflecteren is hierin ontzettend belangrijk. Door effectief te reflecteren leer je meer over jezelf en over jouw handelen, waardoor jij bewuster keuzes maakt. Joep van der Loo, performance coach bij Fanbased en ex-topsporter laat zien hoe jij persoonlijk leiderschap ontwikkelt.

Lees meer

De arbeidskansen voor zowel mbo- als hbo-afgestudeerden van sport- en bewegenopleidingen blijven zich positief ontwikkelen. Afgestudeerden van 2018/2019 bleken snel aan de slag te kunnen op de arbeidsmarkt. Gemiddeld is er de afgelopen twee jaar sprake geweest van een groei van 11 procent in het aantal sportbanen. Voor de tweede lockdown in december waren werkgevers in sport en bewegen positief over hun toekomst. Dit blijkt uit de Arbeidsmarktmonitor Sport en bewegen 2020.

Lees meer

Ben jij een leider en/of sleutelfiguur in de sport, of ambieer jij dit binnen nu en 3 jaar? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken. Samen Presteren – het arbeidsmarktfonds van de sport – wil graag weten wat jij belangrijk vindt in een strategisch leiderschapsprogramma. Help strategisch en wendbaar leiderschap in de sport te versterken en vul de vragenlijst in!

Lees meer

We zijn één jaar later na het uitbreken van Covid-19. De sport is hard getroffen. De maatregelen hebben impact op werk en op de (ont)spanning van medewerkers. Extra (mentale) ondersteuning kan dan het verschil maken. In samenwerking met mantelpartner CoachNetwerk is een Helpdesk ‘Coaching op afstand’ ingericht.

Lees meer

Een ruime meerderheid van werkgevers liet eind 2020 weten akkoord te zijn met het eindbod. Begin januari werd bekend dat de achterbannen van de vakbonden ook akkoord waren. Vervolgens is gestart met verwerken van de gemaakte afspraken in de cao. Dit heeft enkele weken in beslag genomen nu alle partijen het eens moeten zijn over alle wijzigingen. De CAO Sport 2021 is aangemeld bij het Ministerie van SZW en daarmee definitief.

Lees meer

Elke dag zetten buurtsportcoaches zich in om mensen in beweging te krijgen en lokale ambities te realiseren. Ambities waarbij sport en bewegen het doel is (fitte, gezonde en vitale burgers), maar ook waarbij sport en bewegen wordt ingezet als middel (sociale cohesie, minder eenzaamheid, zelfredzaamheid enz.). Onder aanvoering van de WOS hebben Kenniscentrum Sport & Bewegen, Mulier Instituut, WIJ Buurtsportcoaches en diverse kleine/middelgrote/grote werkgevers en gemeenten een jaar samengewerkt aan een raamwerk dat uiteindelijk vertaald is naar 4 generieke functiebeschrijvingen: buurtsportcoach A t/m D, inclusief ondersteunend materiaal om dit toe te passen.

Lees meer

Nadat de WOS in december namens werkgevers een eindbod aan de vakbonden heeft gedaan, was het afwachten of de achterbannen in zouden stemmen met de inhoud van het bod. Een ruime meerderheid van werkgevers liet eind 2020 weten akkoord te zijn met het eindbod. Begin januari werd bekend dat de achterbannen van de vakbonden ook akkoord waren.

Lees meer