Spring naar content

Governance in de Sport

Terug

Om directie, bestuurders en RvT-leden van sportorganisaties te ondersteunen in hun visie, verantwoordelijkheden en uitdagingen in het besturen en toezicht houden, biedt de WOS een nieuw traject aan: Governance in de Sport.

Een programma dat in samenwerking met het Bestuurderscentrum, Universiteit van Maastricht en Supervisie Limburg voor de sector sport & bewegen is ontwikkeld en rekening houdt met haar krachtenveld en dynamiek. Hierbij gaat het om het geheel van vakkennis, beroepsvaardigheden, houding en gedrag dat nodig is om de verantwoordelijkheden en taken als directeur, bestuurder of toezichthouder effectief te kunnen uitvoeren. Je wenst immers toegerust te zijn en blijven voor een goede uitvoering van jouw rol in verschillende situaties. Naast kennis biedt het een netwerk aan peers om onderling ervaringen en casuïstiek te delen. In de flyer is meer over dit traject te lezen en inschrijven is mogelijk via onze website

Doelgroep programma
Directeuren, bestuurders en/of toezichthouders van sportbonden (met werknemers in dienst), sportservice organisaties en geprivatiseerde sportbedrijven kunnen zich aanmelden. Het traject is niet opengesteld voor bestuurders en toezichthouders van de sportverenigingen die onder de bonden vallen.


Online inspiratiesessie op 17 januari 2024
Op 17 januari vindt een online inspiratiesessie plaats van 16:00 – 18:00 uur, waar directie, bestuurders en toezichthouders van sportorganisaties kosteloos aan deel kunnen nemen. Tijdens deze inspiratiesessie wordt een aantal belangrijke elementen binnen de governance uitgelicht, wordt dieper op het traject ingegaan en is er alle gelegenheid tot het stellen van vragen. Breng het gerust breder onder de aandacht en nodig je bestuur of RvT uit om deel te nemen. In maart 2024 zal vervolgens het nieuwe Governance programma officieel van start gaan! 

Vragen?
Neem dan contact op met Marc Elffers of Nischa Janssen van de WOS via info@sportwerkgever.nl of 06-51315659. 

Het programma ‘Governance in de Sport’ wordt mede mogelijk gemaakt door het arbeidsmarktfonds Samen Presteren en een MDIEU-subsidie vanuit het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, waardoor deelname mogelijk is als jouw sportorganisatie is aangesloten bij Samen Presteren.