Spring naar content

Brochure directiebeloning vernieuwd

Terug

In de sport wordt al jaren gebruikgemaakt van de ‘Brochure Directiebeloning’. Deze brochure geeft RvT- en bestuursleden richting voor de beloning van de functie van directeur / directeur-bestuurder. De brochure is nu geactualiseerd, waarbij de salarisschalen voor directie met hetzelfde percentage zijn geïndexeerd als de salarisschalen in de CAO Sport.

De ‘Brochure Directiebeloning’ is geen onderdeel van de CAO Sport en er bestaat geen juridische grondslag om de salarisschalen voor directeuren/directeur-bestuurders te indexeren. Daarom is een organisatie niet verplicht om deze schalen toe te passen. Niettemin is ervoor gekozen om ook deze salarisschalen te indexeren in de Brochure Directiebeloning.

Allereerst zijn goede arbeidsvoorwaarden van belang om de juiste mensen voor onze sector te kunnen behouden en aan te trekken. Dit geldt niet alleen voor medewerkers, maar ook voor directeuren/directeur-bestuurders. Ook voor de onderlinge verhoudingen tussen de directeur/directeur-bestuurder en zijn of haar medewerkers is het aan te bevelen om de salarisschalen te indexeren. Op deze manier wordt voorkomen dat de bovenste salarisschalen in de CAO Sport de onderste salarisschalen uit de ‘Brochure Directiebeloning’ overstijgen. 

Heb je een vraag over directiebeloningen? Neem dan contact op met Frank van Gene, via f.vangene@sportwerkgever.nl.