Spring naar content

Verplichte klokkenluidersregeling vanaf 50 werknemers

Terug

Als je organisatie minstens 50 werknemers in dienst heeft, moet je een interne meldprocedure ontwikkelen voor klokkenluiders. Dit geldt ook als daar uitzendkrachten of vrijwilligers onder vallen, mits zij betaald werkzaamheden uitvoeren. Hieronder vind je handige links om hiermee aan de slag te gaan.

Hoe ziet zo’n meldprocedure eruit?
De Wet bescherming klokkenluiders stelt strengere eisen aan de interne meldprocedure. Zo zijn er ook nieuwe eisen waar de procedure aan moet voldoen. Voor alle eisen kan je terecht op de website van de Rijksoverheid.

Voor alle informatie en eisen, zie Voor werkgevers | Wet bescherming klokkenluiders

NOC*NSF helpt je op weg
Op de website van NOC*NSF is uitgebreide informatie te vinden over de klokkenluidersregeling, integriteit en sociale veiligheid. Daar vind je ook dit format voor een algemeen model klokkenluiders

Voor alle informatie van NOC*NSF, zie Veilige en integere sport | bonden – NOCNSF