Spring naar content

Werkgevers in de Sport (WOS) heeft voor haar leden met verschillende partijen afspraken gemaakt over dienstverlening tegen een gereduceerd tarief. Wij zoeken het voordeel niet alleen in volume (een lagere premie), maar ook in inhoud (betere voorwaarden en pakketten passend bij de sportsector). Deze collectieve afspraken zijn alleen geldig voor WOS-leden, waardoor jij nu nog meer uit jouw lidmaatschap kunt halen! De medewerkers vallend onder de CAO Sport ontvangen ook komend jaar weer aantrekkelijk voordeel op hun zorgverzekering als zij zich aansluiten via het collectief aanbod. 

Lees meer

Topsporters, trainers, (bonds)coaches van buiten de EU die in Nederland de sportsector komen versterken, hebben verblijfs- en tewerkstellingsvergunningen nodig. De WOS dient de aanvragen voor deze vergunningen in namens sportverenigingen en sportbonden. Afgelopen november hebben de WOS en IND hun samenwerking met 5 jaar verlengd

Lees meer

Vanaf 1 maart 2022 kunnen werknemers gebruik maken van een nieuw scholingsbudget van de overheid, genaamd het STAP-budget . Het STAP- budget staat voor Subsidieregeling stimulering arbeidsmarktpositie. Het betreft een ontwikkelbudget van € 1.000,- inclusief BTW  per werknemer, hetgeen zij in 2022 kunnen aanvragen om een cursus, opleiding of training te volgen. Doel van de regeling is het stimuleren van de ontwikkeling van werknemers. In dit bericht vind je relevante informatie en tips aan rondom de STAP-subsidie. 

Lees meer

Ruim 6 maanden na de verkiezingen is er nog altijd geen nieuw kabinet en het lijkt ook nog wel een tijd te gaan duren. Dit heeft geresulteerd in een beleidsarme Rijksbegroting voor 2022. Het kabinet doet alleen investeringen die niet kunnen wachten. De Rijksbegroting voor 2022 bevat nauwelijks extra investeringen voor de sport.

Lees meer

Voor de werkplek thuis gelden binnen de werkkostenregeling een aantal gerichte vrijstellingen waar werkgevers gebruik van kunnen maken. Forum Salaris, een online platform van de Belastingdienst, heeft een handreiking gepubliceerd over de gerichte vrijstellingen die gelden voor de werkplek thuis. De handreiking is recentelijk (augustus 2021) uitgebreid met nieuwe informatie over de eigen bijdrage van werknemers voor een arbovoorziening. 

Lees meer

Het kabinet stopt per 1 oktober met de generieke steunmaatregelen die de afgelopen anderhalf jaar de Nederlandse economie zoveel mogelijk door de coronacrisis hebben geholpen. Dit betekent dat de regelingen NOW, TVL, Tozo, TONK en diverse fiscale maatregelen vanaf die datum niet worden verlengd.

Lees meer

De premies voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WGA) en de Ziektewet (ZW) waarvoor werkgevers zich bij UWV kunnen verzekeren, gaan in 2022 omhoog. De stijging is in lijn met de trend van voorgaande jaren. De gemiddelde WGA-premie gaat met 0,06 procentpunt omhoog naar 0,84%. Bij de Ziektewet is de stijging iets groter, hier gaat de gemiddelde premie met 0,10 procentpunt omhoog, naar 0,68%.

Lees meer

Het loket voor het aanvragen van een tegemoetkoming NOW voor de zesde aanvraagperiode is geopend. U kunt tot en met 30 september 2021 een aanvraag doen voor een tegemoetkoming in uw loonkosten voor de maanden juli, augustus en september 2021.

Lees meer