Spring naar content

Na het succes van de eerste edities van de opleiding de Sport van Morgen gaat begin 2021 de nieuwe editie van start. Vanwege het succes van de vorige edities verwachten we ook nu weer veel aanmeldingen. Voor deze editie zijn 30 plekken beschikbaar en graag willen we alle medewerkers in de sport uitnodigen zich in te schrijven. De deadline voor inschrijving sluit dinsdag 19 januari om 18.00u.

Lees meer

Sinds 1 januari 2019 is de maximale toepassingsduur van de 30%-regeling teruggebracht van 8 naar 5 jaar. Voor bestaande 30%-regelingen was destijds een overgangsregeling in het leven geroepen. Deze overgangsregeling eindigt 1 januari 2021.

Lees meer

De maatregelen tegen het coronavirus hebben voor iedereen grote gevolgen. De buurtsportcoach zet zich in om burgers fit, gezond en vitaal te houden. Om deze bewegingbrengers hierin te ondersteunen is het ondersteuningsprogramma van de Brede Regeling Combinatiefuncties in het leven geroepen. De WOS heeft binnen het ondersteuningsprogramma in samenwerking met haar achterban en overige stakeholders een loopbaanpad ontwikkeld waarin vier typen buurtsportcoaches worden onderscheiden.

Lees meer

De WOS heeft heeft een samenwerking gesloten met Sportaccountant. De samenwerking richt zich op het verbeteren van de fiscale ondersteuning en begeleiding van aangesloten sportbonden en sportorganisaties op vraagstukken die ontstaan uit arbeidsverhoudingen.

Lees meer

Met ingang van 1 oktober a.s. wordt de NOW verlengd. NOW 3 bestaat uit 3 fases en de steun dient 2 doelen: het bieden van ondersteuning die organisaties nodig hebben om de crisis te overbruggen en zo veel mogelijk werkgelegenheid behouden.

Lees meer

In tijden van crisis zijn de ogen van velen gericht op de leiders. De leiders van ons land, onze sport en onze organisaties. Er wordt veel gevraagd: het nemen van beslissingen in tijden van grote onzekerheid, het stimuleren van verbinding op afstand en zichtbaar én consistent leiderschap. Om de directeuren in de sport te ondersteunen, organiseerde de WOS samen met organisatieadviesbureau Berenschot een masterclass.

Lees meer

Zojuist is bekend gemaakt dat het niet meer mogelijk is om een kosteloos ontwikkeladvies via het initiatief ‘NL leert door’ aan te vragen. In één maand tijd hebben 22.000 mensen zich aangemeld voor een gesubsidieerd traject bij een loopbaanadviseur. Vele malen sneller dan verwacht, is hiermee de grens bereikt van het aantal trajecten dat de overheid in 2020 kan bekostigen.

Lees meer

Sinds de uitbraak van corona werken veel organisaties thuis. Het thuiswerken brengt mogelijk ook extra kosten met zich mee. Werkgevers kunnen deze kosten vergoeden binnen de werkkostenregeling (WKR). De werkkostenregeling (WKR) kent een aantal gerichte vrijstellingen, waardoor de werkgever deze kosten onbelast kan vergoeden.

Lees meer