Spring naar content

De app werken in de sport is vernieuwd. De volgende onderdelen zijn aangepast en verbeterd: nieuwe CAO Sport toegevoegd; verbeterde navigatie; FAQ uitgebreid; wegwijzer met links naar relevante partijen toegevoegd; agenda is overzichtelijker via een link toe te voegen aan de eigen agenda. De app downloaden De app is gratis te downloaden via de Google […]

Lees meer

In deze update geven we kort aan waarom deze pilot wordt gehouden, welke stappen er inmiddels zijn gezet en welke acties er op korte termijn volgen. De pilot biedt werkgevers en medewerkers de mogelijkheid om mee te denken over de inhoud van de nieuwe regelingen (Inzetbaarheidsbudget en Persoonlijk Keuzebudget). In deze pilot denken deelnemende organisaties […]

Lees meer

Met de ontwikkeling van de sollicitatiecode is een norm vastgelegd waarmee een transparante en eerlijke werving en selectieprocedure kan worden gerealiseerd. De sollicitatiecode neemt de lezer mee van het begin tot het einde van de sollicitatieprocedure. Via deze link kom je op de pagina waar je de code kunt downloaden.

Lees meer

Werkgevers in de Sport (WOS) en de vakbonden FNV Sport en Bewegen, CNV Vakmensen en De Unie hebben na achterbanraadpleging op 9 april 2019 een akkoord bereikt over een nieuwe CAO Sport. Deze cao gaat, met terugwerkende kracht, in per 1 januari 2019 en heeft een looptijd van twee jaar. Loonsverhoging Er zal sprake zijn […]

Lees meer