Spring naar content

Aftermovie kick-off en vervolg Ondernemerschap in de Sport

Terug

Afgelopen donderdag vond in Slot Zeist de kick-off plaats van het programma Ondernemerschap in de Sport. Klaas Dijkhoff nam meer dan 30 sportorganisaties mee in de wereld van gedragspsychologie en ondernemerschap. In dit artikel vertellen we meer over het traject Ondernemerschap in de Sport.

Sectoraal onderzoekeind Q3/Q4 2023 
Na de zomer gaan we onder begeleiding van Sue & The Alchemists (SATA) verder met een onderzoek over ondernemerschap binnen de sector. Dit onderzoek resulteert in een blauwdruk, waarin de grootste angsten, voordelen, comforts en pains binnen de sector in kaart worden gebracht. Ook geeft het inzicht in de benodigde veranderingen om samen een duurzame toekomst van de sport te realiseren. 

Om deze blauwdruk op te kunnen stellen, interviewt SATA zeven sportorganisaties. Om tot een goede afspiegeling van de sector te komen, worden de sportorganisaties door sociale partners geselecteerd en is inschrijving op dit onderdeel van het programma niet mogelijk. Bij de selectie van deze organisaties houden sociale partners uiteraard rekening met de diversiteit van de sector (kleine, middelgrote en grote sportbonden, sportservice organisaties enz.). 

Maatwerk workshops – Q1/Q2 2024
Na de presentatie van de onderzoeksresultaten kunnen sportorganisaties zich – vermoedelijk begin volgend jaar – inschrijven voor de maatwerk workshops. In deze workshops van zes uur gaan sportorganisaties aan de slag met een specifiek onderwerp, bijvoorbeeld: (1) positionering op de arbeidsmarkt of (2) modernisering van hun verdien-/ contributiemodel. 

In dit programma kiezen we voor een sectoraal en maatwerkprogramma. Om de urgentie te benadrukken, maar vervolgens ook écht aan de slag te gaan met ondernemerschap in de sport.

Meer informatie 
Uiteraard informeren we je periodiek – via onze gebruikelijke kanalen – over de voortgang van dit traject. Heb je vragen over het traject Ondernemerschap in de Sport? Neem dan vooral contact op met Frank, via f.vangene@sportwerkgever.nl

Het programma ‘Ondernemerschap in de Sport’ wordt mede mogelijk gemaakt door sociale partners en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid