Spring naar content

Update: proces naar de nieuwe CAO Sport

Terug

De afgelopen tijd berichtten we diverse keren over het proces naar de CAO Sport 2024+. Ook onze juridisch beleidsadviseur Eva vertelde erover in haar blog. Vorige week is tijdens de bijeenkomst CAO Sport 2024+: Fit voor de toekomst de volgende stap gezet. 25 werkgevers en 25 werknemers gingen om de tafel om te praten over ieders ideeën voor de CAO Sport. In dit artikel vertellen we je over de bijeenkomst en de fase waar we ons nu in bevinden. 

CAO Sport 2024+: Fit voor de toekomst

De bijeenkomst, georganiseerd door het arbeidsmarktplatform Samen Presteren, was de volgende stap in het proces richting de CAO Sport 2024+. Eerder werd via een enquête, die door meer dan 100 sportcollega’s is ingevuld, waardevolle input opgehaald. Deze fysieke bijeenkomst is een gebruikelijke en logische vervolgstap, waarin de cao-delegaties samen met de aanwezigen de verdieping in kunnen. Zowel de werknemersdelegatie (FNV, CNV, de Unie) als de werkgeversdelegatie (WOS, KNVB, Sport Fryslan, KNZB) waren aanwezig. Bovendien ging een vijftigtal sportcollega’s met elkaar in gesprek. Het doel was om werkgevers en werknemers samen te brengen, waardevolle visies op de cao te delen en het gesprek aan te gaan over wat er onder werkgevers en/of werknemers speelt. 

De twee hoofdthema’s van de sessie waren loon en secundaire arbeidsvoorwaarden. Het was mooi om te horen dat zowel werkgevers als werknemers met hetzelfde doel interesse tonen in de cao: een toekomstbestendige en sterke CAO Sport. Daarin viel het op dat beide groepen over veel onderwerpen hetzelfde denken. Dat biedt logischerwijs veel kansen richting de cao-onderhandelingen, zodat we als sportsector de volgende stappen kunnen zetten. We willen daarom alle aanwezigen bedanken voor hun zeer waardevolle inbreng en uitgesproken waardering voor de bijeenkomst.


Het cao-proces: wat zijn de volgende stappen?
In ons eerdere artikel vertelden we over hoe we in het eerste halfjaar van 2023 veel inzetten op inbreng van werknemers en werkgevers in de sport. Dankzij de enquête, de bijeenkomst van vorige week en één-op-één gesprekken leren we daarin veel over de wensen binnen de sector. Door al deze stappen gezamenlijk met de werknemersdelegatie te doorlopen, willen we ons gezamenlijke belang in een goede CAO Sport benadrukken. 

Tegelijkertijd hebben we de afgelopen maanden gebruikt om meermaals gesprekken te voeren met de AOS (Arbeidsvoorwaardenontwikkeling Sport), de benaming voor de gezamenlijk groep werknemers- en werkgeversdelegatie. Zo blijven we intern ook op de hoogte van elkaars posities en werken we aan gezamenlijke initiatieven, zoals het ophalen van visies binnen de sport. 

Nu we op diverse momenten veel input hebben opgehaald, beginnen we nu aan een nieuwe fase. Begin september vindt een ledenberaad plaats. Deze is alleen bedoeld voor de werkgeversleden van de WOS. Tijdens dit ledenberaad zal een mandaat worden gevraagd waarmee de werkgeversdelegatie naar de onderhandelingstafel kan. Een save the date voor dit ledenberaad volgt deze maand nog. Met het mandaat zullen ook de contouren van de nieuwe arbeidsvoorwaarden duidelijker worden. Vervolgens staan de onderhandelingsbijeenkomsten gepland in september en oktober. Hier zullen wij onze leden uiteraard ook op de hoogte houden. 

Meer informatie
Als je vragen hebt over het cao-proces, kan je altijd contact met ons opnemen. Mail daarvoor naar Eva, onze juridisch beleidsadviseur, via e.vandenberg@sportwerkgever.nl.

Eerdere artikelen over de CAO Sport:
Naar een nieuwe CAO Sport (januari)
Eva over een nieuwe CAO Sport (februari)