Spring naar content

Naar een nieuwe CAO Sport

Terug

Per 31 december 2023 loopt de huidige CAO Sport af en dient er een nieuwe cao te komen. Daar gaan we komend jaar hard aan werken, samen met de werkgeversdelegatie en vakbonden. Deze nieuwe cao is straks van toepassing op meer dan 3.500 sportcollega’s. De kans is groot dat jij hier één van bent. Daarom vinden we het belangrijk om dit proces toe te lichten en te vertellen hoe jij jouw mening over de cao kan delen. In dit artikel lees je daar alles over.

Hoe kan ik mijn mening in de cao krijgen?
Zowel als werkgever als werknemer kan je jouw mening over de cao delen. Daarvoor is door de vakorganisaties en Werkgevers in de Sport een enquête van vijf vragen ontwikkeld en verspreid. Alle betrokken partijen bij de AOS vinden het van belang dat de CAO Sport goed aansluit op de wensen en behoeften van de sector. Elke sportcollega die onder de CAO Sport valt, kan in de enquête aangeven wat die persoon belangrijk vindt in de cao. Vervolgens worden er in het eerste kwartaal van 2023 sessies georganiseerd. Tijdens die bijeenkomsten wordt alle input met elkaar besproken en bekeken hoe dat vertaald kan worden naar de gesprekken over de nieuwe cao. In de enquête kan je aangeven of je aan zo’n sessie wil deelnemen. 

De enquête kan je invullen tot 31 januari 2023 en vind je hier.

Welke partijen praten mee?
Elke cao moet zo gunstig mogelijk worden afgesloten voor zowel de werkgevers als werknemers in de sector. Daarom nemen afgevaardigden van beide groepen deel aan de gesprekken. Vanuit de sportwerkgevers is, zoals elke keer, een werkgeversdelegatie gevormd. Komend jaar bestaat deze delegatie uit werknemers van Sport Fryslân, KNVB, KNSB en de WOS. Zij gaan het gesprek aan met de werknemersdelegatie. Deze wordt gevormd door vertegenwoordigers van de vakbonden FNV, CNV Vakmensen en De Unie. Gezamenlijk vormen de werkgevers- en werknemersdelegatie de AOS (Arbeidsvoorwaardenoverleg in de Sport).

Hoe verloopt het proces?
Het doel van het cao-proces is om te komen tot een toekomstbestendige nieuwe CAO Sport. Zowel de werknemers- als werkgeversdelegatie hebben standpunten over hoe die cao eruit moet komen te zien. Daarin zitten veel overeenkomsten, maar ook verschillen. In 2023 worden er vier AOS bijeenkomsten georganiseerd. Tijdens en rondom de AOS bijeenkomsten worden de standpunten gedeeld en gaan de partijen met elkaar in gesprek. 

Aan het eind van 2023 zullen de werknemers- en werkgeversdelegatie het concept van de nieuwe CAO Sport  voorleggen aan hun achterban. Concreet houdt dat in dat de leden van Werkgevers in de Sport (WOS) worden gevraagd hierover te stemmen. Hetzelfde proces vindt plaats bij de achterban van FNV, CNV Vakmensen en De Unie. Wanneer beide achterbannen instemmen met het cao-voorstel, wordt de nieuwe CAO Sport definitief gemaakt en gepubliceerd.

Heb je vragen over het cao-proces? Neem vooral contact op met Eva, onze juridisch beleidsadviseur, via e.vandenberg@sportwerkgever.nl .