Spring naar content

Met ingang van 1 juli 2020 wordt het wettelijk minimumloon (WML) verhoogt. Het wettelijk bruto minimumloon is gebaseerd op een voltijds dienstverband. Daarnaast treedt met ingang van 1 juli aanstaande ook het aanvullende geboorteverlof in werking.

Lees meer

We zullen nog een hele tijd maatregelen moeten blijven nemen om de verdere verspreiding of nieuwe oplevingen van het coronavirus zoveel mogelijk te vermijden. Dat geldt des te meer nu de overheid de landelijke maatregelen op basis van de gepresenteerde routekaart geleidelijk afbouwt en in steeds meer sectoren het normale maatschappelijke verkeer weer plaats gaat vinden. Werkgevers, werknemers, sociale partners, arbodiensten en -deskundigen en andere actoren hebben hierbij een belangrijke rol te spelen. De Sociaal Economische Raad (SER) heeft ter ondersteuning een algemene handreiking COVID-19 opgesteld.

Lees meer

Op woensdag 20 mei heeft het kabinet aangekondigd dat de huidige Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) wordt verlengd. De huidige NOW regeling (NOW 1.0) loopt af op 1 juni, maar wordt met drie maanden verlengd. Doel van de regeling is nog steeds het zoveel mogelijk behouden van banen.

Lees meer

Werkgeven aan ouders die werk met de zorg voor kinderen moeten combineren vraagt om een speciale aanpak. Daarom organiseert Inspectie SZW op 26 mei 2020 van 14:30 uur tot uiterlijk 16.00 uur het webinar ‘Goed werkgeven aan ouders met jonge kinderen’. Dit webinar is gericht op werkgevers, HR-adviseurs, OR-leden, sector- en brancheorganisaties en landelijke partijen (o.a. werkgevers- […]

Lees meer

Er is in korte tijd veel veranderd voor ons allemaal. Thuiswerken roept soms onzekerheden en spanningen op, dilemma’s die medewerkers niet altijd alleen op kunnen lossen. Extra (mentale) ondersteuning kan dan het verschil maken. In samenwerking met mantelpartner CoachNetwerk is een Helpdesk ‘Coaching op afstand’ ingericht om medewerkers te ondersteunen in deze lastige periode. Kunnen […]

Lees meer

In 2018 heeft de Hoge Raad in Nederland bepaald dat een medewerker recht heeft op een gedeeltelijke transitievergoeding als de arbeidsduur substantieel is verminderd met 20%. Ben je als werkgever ook verplicht transitievergoeding te betalen als je medewerker in een lagere, passende functie wordt geplaatst?

Lees meer

Met ingang van 1 juli 2020 wordt het wettelijk minimumloon (WML) verhoogt naar € 1.680,00. Het wettelijk bruto minimumloon is gebaseerd op een voltijds dienstverband. Voor de CAO Sport geldt een voltijds dienstverband van 38 uur.

Lees meer

Vanaf 1 januari 2019 geldt de Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG), waardoor partners na de geboorte recht hebben op een hele week betaald verlof. Partners kunnen het verlof meteen opnemen, maar mogen dat ook doen in de eerste vier weken na de bevalling. De regering beoogt met het wettelijk recht op (gedeeltelijk) betaald geboorteverlof een substantiële stap vooruit te zetten en een concrete stimulans te geven aan een betere participatie van partners bij de zorg en opvoeding van hun kind. Ook wil zij met deze regeling de arbeidsparticipatie van vrouwen bevorderen en een meer evenwichtige verdeling van werk en zorgtaken tussen de partners bewerkstelligen.

Lees meer

Het kabinet treft zes nieuwe belastingmaatregelen aangekondigd gericht op creëren van meer financiële ruimte. Een van deze maatregelen is een eenmalige verhoging van de WKR van 1,7% naar 3% voor de eerste € 400.000 van de loonsom per werkgever.

Lees meer