Spring naar content

Pilot ‘Strategisch en wendbaar leiderschap in de sport’ dit voorjaar van start

Terug

Dit voorjaar start de pilot ‘Strategisch en wendbaar leiderschap in de sport’. Deelname aan deze opleiding is mogelijk voor (toekomstig) directeuren, directeur-bestuurders en managers van alle sportorganisaties aangesloten bij Werkgevers in de Sport (WOS) en NOC*NSF. Het programma wordt mogelijk gemaakt door het arbeidsmarktfonds Samen Presteren. De pilot ‘Strategisch en wendbaar leiderschap in de sport’ volgt “Bewogen leiderschap in de sport” op, het programma dat voorheen door NOC*NSF is georganiseerd. De organisatie van het vernieuwde programma is in handen van de WOS. 

Leiderschapsprogramma in de sportsector essentieel 
De sector noemt een leiderschapsprogramma voor en door de sport essentieel, blijkt uit een behoefteonderzoek dat is uitgezet onder werkgevers en werknemers in de sportsector. Er is behoefte aan inspiratie van binnen en buiten de sportsector, het opbouwen van een kennisnetwerk en coaching in visie, strategie en leiderschap om de koers te kunnen bepalen in een veranderende wereld. Op basis van het behoefteonderzoek zijn de opbouw, structuur van het programma en de inhoudelijke thema’s opnieuw vastgesteld. Gedurende dit proces is een klankbordgroep betrokken geweest om de voortgang en kwaliteit te bewaken.

De vernieuwde pilot gaat aankomend voorjaar van start en in het najaar start de tweede lichting. Nadien wordt er een alumni netwerk gevormd waarvan de startbijeenkomst in het eerste kwartaal van 2024 zal plaatsvinden.

Blijf op de hoogte 
Heb je belangstelling om deel te nemen aan dit unieke leiderschapsprogramma in de sport waarbij je jezelf optimaal kan ontwikkelen? Meld je alvast aan via dit formulier en blijf op de hoogte o.a. over het definitieve programma en startdata.

Heb je vragen over het programma? Neem dan gerust contact met ons op via info@sportwerkgever.nl.