Spring naar content

Arbeidsrecht: Wat verandert er in 2023?

Terug

Eerder hebben we je op onze website meegenomen in de HR-wijzigingen die hebben plaatsgevonden per 1 januari 2023. Hiernaast staat er nog meer te gebeuren op het vlak van arbeidsrecht wat van toepassing is op de sport. In dit artikel lees je over de nieuwe Wet werken waar je wilt, ontwikkelingen met betrekking tot overeenkomsten van opdracht (ZZP) en de Wet bescherming klokkenluiders.

Wet werken waar je wilt
Voor het hybride werken kennen we momenteel de Wet flexibel werken. Het wetsvoorstel Wet werken waar je wilt beoogt werknemers een sterker recht te geven om thuis te kunnen werken. Op basis van deze nieuwe wet dient een werkgever een verzoek van de werknemer tot wijziging van de werkplaats in principe te accepteren. Momenteel heeft de werknemer enkel nog een ‘right to ask’ en jij als werkgever een ‘duty to consider’. Als de nieuwe wet wordt aangenomen, dan dien je als werkgever echter bij een afwijzing aan te kunnen tonen dat jouw belang als werkgever op kantoor te werken zwaarder weegt dan het belang van de werknemer om thuis de werkplek te hebben. 

Het wetsvoorstel van de Wet werken waar je wilt is reeds aangenomen door de Tweede Kamer maar ligt momenteel nog ter goedkeuring bij de Eerste Kamer. Het is nog niet duidelijk wanneer deze wet in werking treedt. Als dit het geval is, zal je op deze website en op onze LinkedIn pagina hier meer over lezen.

Ontwikkelingen op het gebied van overeenkomst van opdrachten (ZZP)
Op onze website vind je modelovereenkomsten van opdracht (ZZP). Deze overeenkomsten zijn opgesteld in samenwerking met de Belastingdienst. Daardoor ben je, bij gebruik van deze modellen, ervan verzekerd dat de Belastingdienst oordeelt dat er geen sprake is van een overeenkomst van opdracht, en niet van een arbeidsovereenkomst.

Uiterlijk op 1 januari 2025 wil het kabinet gaan handhaven op schijnzelfstandigheid. Voor het zover is, wil het kabinet duidelijke regels hebben over wanneer sprake is van schijnzelfstandigheid. Ook moet er een gelijker speelveld komen tussen werknemers en zelfstandigen. Zo heeft het kabinet met het laatste als doel meer gelijkheid te krijgen op het gebied van sociale zekerheid en in de fiscale behandeling. Ook dient het kabinet te onderzoeken hoe de handhaving het beste kan plaatsvinden, voordat het huidige handhavingsmoratorium (het ontbreken van handhaving) wordt afgeschaft.  

We zien dat in de sportbranche ook veel met overeenkomsten van opdracht wordt gewerkt. Daarom zullen wij ook nauwlettend dit dossier in de gaten houden. De nieuwste ontwikkelingen vind je op deze website en onze LinkedIn pagina.

Wet bescherming klokkenluiders
De Eerste Kamer is op dinsdag 24 januari 2023 akkoord gegaan met het voorstel voor de Wet bescherming klokkenluiders. Deze wet zal de huidige Wet huis voor klokkenluiders vervangen en bepaalt in hoofdlijnen het volgende:

  1. Werkgevers met tenminste 50 werknemers dienen een interne meldregeling op te stellen voor het geval er sprake is van een vermoeden van een misstand;
  2. Bij het bepalen of de ondergrens van 50 werknemers wordt gehaald, dienen ook stagiaires en vrijwilligers die een vergoeding voor hun werkzaamheden ontvangen als werknemer mee te worden gerekend;
  3. Iedereen die te maken krijgt met een vermoeden van een misstand, kan dit melden in- of extern;
  4. Bij inwerkingtreding van de nieuwe wet heeft de werkgever bij een vermeend vermoeden van een misstand de bewijslast. Onder de oude wet lag dit bij de werknemer. 
  5. Zwijgbedingen voor klokkenluiders zijn niet langer toegestaan. Een zwijgbeding houdt in dat er een afspraak wordt gemaakt tussen werkgever en klokkenluider, die het openbaar maken van bepaalde informatie verbiedt. Heb je als werkgever een dergelijk beding toch opgenomen, dan is deze nietig en kan er dus geen beroep op worden gedaan. Meer hierover lees je hier.
  6. Voor klokkenluiders is het niet langer verplicht de vermeende misstand intern te melden. De klokkenluider heeft de mogelijk om dit direct te melden bij het Huis voor Klokkenluiders, de Autoriteit Persoonsgegevens of de Autoriteit Financiële Markten. 

Het is nog onduidelijk wanneer de nieuwe wet in werking treedt en wat de exacte inhoud gaat zijn. Uiteraard houden wij dit in de gaten en delen we ontwikkelingen via onze website en LinkedIn pagina. Wil je nu al meer informatie? Lees dan hier verder. 

Heb je vragen over deze veranderingen? Neem dan gerust contact met ons op via info@sportwerkgever.nl.