Spring naar content

We werken samen verder aan duurzame inzetbaarheid in de sport, daar doe jij toch ook aan mee?

Terug

Fysiek én mentaal gezonde werknemers, teams en organisaties die werken aan persoonlijke en professionele groei, samenwerken aan de ontwikkeling van het individu gedurende een hele loopbaan in de sport: dat is waar duurzame inzetbaarheid over gaat. Dit jaar zetten we er extra op in, samen met alle sportorganisaties. Daar doe jij toch ook aan mee?


Eind februari vond er een succesvol kick-off webinar plaats. Goed om te zien dat er zoveel sportcollega’s actief bezig zijn met dit thema en binnen de eigen organisatie al veel initiatieven hebben gelanceerd. Dit jaar zetten we de volgende stap. We werken aan opleiding en ontwikkeling met een gloednieuw leiderschapstraject, gezond werken en leven, duurzame dialoog, en medezeggenschap. Dit doen we als organisatie niet alleen, maar sámen met alle sportorganisaties en -collega’s.


We nodigen je daarom uit om de belangrijke thema’s voor 2023 met je collega’s te delen. Voor iedereen zijn er programma’s om nieuwe stappen te zetten in je ontwikkeling. Voor een nog beter(e) individu, collega, teamlid, organisatie én sector. Maak daarvoor makkelijk gebruik van ontwikkelde communicatiemiddelen. Wil jij deze ook gebruiken voor je eigen organisatie? Dat kan natuurlijk! Mail dan naar b.keehnen@sportwerkgever.nl.

De projecten rondom Duurzame Inzetbaarheid worden mede mogelijk gemaakt door sociale partners en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.