Spring naar content

In deze tijd waarin de ontwikkelingen rondom het coronavirus zich in razend tempo opvolgen, volgen topsporters individuele trainingsprogramma’s door gebruik te maken van de middelen die zij thuis ter beschikking hebben en organiseren docenten onderwijs op afstand om te voorkomen dat kinderen een kennisachterstand oplopen. Ook werknemers in de sport kunnen van deze (bizarre) gelegenheid gebruik maken om te investeren in hun eigen (duurzame) inzetbaarheid.

Lees meer

De belastingdienst gaat strenger toezien op de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA). Sinds een paar jaar geldt de Wet DBA, die tot doel heeft schijnconstructies tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers aan te pakken.

Lees meer

Medewerkersparticipatie is een belangrijke voorwaarde om het sociaal beleid bij organisaties vorm te geven en om draagvlak onder werknemers te creëren. In de CAO Sport 2019-2020 is mede op verzoek van de werkgevers ruimte gemaakt om  arbeidsvoorwaarden op maat vorm te geven, in samenspraak met het medezeggenschapsorgaan  Maatwerk op organisatieniveau vraagt om kundige en betrokken […]

Lees meer

Begin vorig jaar is de nieuwe functieniveaumatrix (FNM) in gebruik genomen. De FNM is een hulpmiddel voor sportorganisaties om op een inzichtelijke wijze met functie-indeling en functiewaardering om te gaan. De FNM is voor iedereen toegankelijk en uitgebreid met nieuwe functies.


Lees meer

WAB-update: Er is een nieuwe versie van het Kennisdocument premiedifferentiatie WW verschenen. Hierin staat dat naast een getekende arbeidsovereenkomst ook met ‘instemming werknemer via e-mail’ wordt voldaan aan het schriftelijkheidsvereiste voor toepassing van de lage WW-premie. Ook wordt er duidelijkheid gegeven over de premie bij urenwijzigingen.

Lees meer

De WOS heeft in samenwerking met Zilveren Kruis een nieuwe partner gevonden in HC Health. Op donderdag 16 januari volgde de officiële ondertekening van deze overeenkomst door Marc Elffers (WOS) en Sander de Casparis (HC Health).

Lees meer

Na een onderzoeksperiode van 3 jaar is het allereerste Europese onderzoek naar de arbeidsmarkt in de sport afgerond. Samen met 20 nationale coördinatoren en 5 Europese netwerkorganisaties is voor het eerst omvangrijk onderzoek uitgevoerd naar de arbeidsmarkt in de sport op nationaal en Europees level.

Lees meer

In 2018 heeft de WOS een nieuwe functieniveaumatrix (FNM) ontwikkeld. De functieniveaumatrix is een hulpmiddel voor sportorganisaties om op een inzichtelijke wijze met functie-indeling en functiewaardering om te gaan. De FNM is voor iedereen toegankelijk en helpt bij de inrichting/ actualisatie van uw functiegebouw. In veel sportorganisaties bestaat de behoefte om een zekere rangorde van […]

Lees meer

Duurzame Inzetbaarheid is ook in 2020 het hoofdthema op het gebied van HR. Ook in de sport zijn we hier druk mee bezig. Niet alleen door zelf regelmatig te sporten, maar ook beleidsmatig! Afgelopen jaar zijn wij met een tiental enthousiaste sportorganisaties een pilot Duurzame Inzetbaarheid gestart voor de invoering van 2 verschillende individuele budgetten […]

Lees meer