Spring naar content

Dalende sportparticipatie: tijd voor de cruciale laatste stap voor buurtsportcoaches

Terug

De sportparticipatie in Nederland staat onder zware druk. Om deze druk te verlichten, spelen buurtsportcoaches een cruciale rol. Erkenning van en ondersteuning binnen die rol is daarbij hard nodig. Gebeurt dit niet, dan ontstaat de kans dat we afstevenen op een scenario waarin sport voor een grote maatschappelijke groep onbereikbaar wordt. Toch ligt de oplossing om buurtsportcoaches hun werk beter te kunnen laten doen binnen handbereik. Doe wat al tien jaar niet is gebeurd: verhoog het normbedrag. 

Vandaag (28 november) vindt in de Tweede Kamer het Wetgevingsoverleg Sport plaats. Tijdens het Wetgevingsoverleg Sport staat onder andere het NL Sportraad Werkprogramma op de agenda. Een van de belangrijkste adviezen van de NL Sportraad voor 2023 én 2024 gaat over sport en bewegen bij ondervertegenwoordigde groepen. De 4.700 buurtsportcoaches in ons land zijn hierin van onschatbare waarde en vervullen een essentiële rol voor de sport en de maatschappij. Als sportsector kunnen we alleen maar heel trots zijn en veel respect hebben voor hun harde werk in zowel jouw als mijn eigen buurt. Zij zijn de toegangspoort tot de sport voor mensen voor wie sport anders niet toegankelijk zou zijn. Om te kunnen blijven fungeren als een brug tussen de sport en de maatschappij, moet het normbedrag voor buurtsportcoaches omhoog. Hier riep ik in juni al toe op in de blog Normbedrag financiering buurtsportcoaches moet omhoog.

Een decennium zonder verandering
Het normbedrag is al zeker tien jaar niet geïndexeerd. Hierdoor blijft de financiering achter die nodig is om buurtsportcoaches hun cruciale maatschappelijke rol naar behoren te laten uit voeren. Enkele gemeenten vullen dat gat zelf aan, maar we zien ook dat een aantal gemeenten in hun aanbesteding kiezen voor goedkopere partijen zonder cao, zonder kwaliteitsbeleid en zonder begeleiding van de buurtsportcoaches. Hierdoor vissen de organisaties die wél een goede cao hanteren en investeren in de ontwikkeling van hun medewerkers achter het net. Om de buurtsportcoaches op een kwalitatief goede manier hun werk te laten doen, moet het normbedrag worden verhoogd tot €70.000 per ft, zo berekenden we eerder.

Inmiddels zijn we vijf maanden verder en is de toekomst van de regeling nog altijd onduidelijk. Wel zien we signalen dat er mogelijk ruimte komt voor verhoging van het normbedrag en verbetering van de arbeidsvoorwaarden. Ook zien we dat de buurtsportcoachregeling waarschijnlijk wordt verlengd tot de evaluatie heeft plaatsgevonden, waarna een definitief besluit wordt genomen. Dat is op zich goed nieuws en dat doet de sportsector goed. Ja, de buurtsportcoaches zijn écht onderdeel geworden van het Nederlandse sportbeleid en hebben hun waarde ruimschoots bewezen. Desalniettemin blijft de ontoereikende financiering nog langer een belangrijk knelpunt. 

Sportparticipatie onder druk
We weten al jaren dat sport een belangrijke factor is in preventie van gezondheidsproblemen. Dit werd Nederland maar al te duidelijk tijdens de corona pandemie. En nu NOC*NSF aantoonde dat al 80.000 mensen gestopt zijn met hun sport als gevolg van de inflatie, wordt de afstand tussen bepaalde maatschappelijke groepen en de sport alleen maar groter. 

De buurtsportcoach is juist belangrijk voor het stimuleren van sportparticipatie, aldus het Mulier Instituut. Dit heeft Mirjam, winnaar Buurtsportcoach van het jaar 2022, al duidelijk aangetoond. Zij zette voor haar buurt in Leusden een beweegloket op. Hier kunnen mensen voor wie de drempel om te gaan sporten te hoog is, terecht met al hun vragen. Zo maakt zij, samen met alle andere buurtsportcoaches, sport toegankelijker voor de hele maatschappij, ongeacht achtergrond. Niet alleen werken buurtsportcoaches hard aan het verzorgen van sportactiviteiten voor niet-leden, ook staan ze aan de wieg van het uitbreiden van samenwerkingen en netwerken tussen sportverenigingen en andere organisaties. Als de Tweede Kamer net zoveel waarde hecht aan het advies van de NL Sportraad als wij, moeten de buurtsportcoaches hun werk kunnen doen. Daarom is de volgende én laatste stap richting de verhoging van het normbedrag cruciaal. Liever vandaag dan morgen. Blijft dit uit, dan wordt het erg lastig te voldoen aan de belangrijke adviezen van het NL Sportraad Werkprogramma

Namens Werkgevers in de Sport,

Margo Vliegenthart, voorzitter Raad van Toezicht – Werkgevers in de Sport (WOS)

De inhoud van deze blog is middels een brief gedeeld met de Tweede Kamer. Hierin hebben we bij elke Woordvoerder Sport van alle twintig Tweede Kamer fracties erop aangedrongen dat het normbedrag verhoogd wordt. 

Wat hebben we al gedaan op dit onderwerp?
– In juni riepen we al op om het normbedrag voor buurtsportcoaches te verhogen.
– Halverwege september stuurden we een brief naar de mevrouw Helder, de minister van Langdurige Zorg en Sport. We vroegen hiermee een gesprek aan met de minister over onze zorgen.
– Eind september sprak onze waarnemend directeur Jan Kossen met de heer Heerema, Tweede Kamerlid en Woordvoerder Sport namens de VVD. 
– Halverwege oktober stuurden we een brief naar 22 Tweede Kamerleden, als input voor het begrotingsbehandeling. 

Over Werkgevers in de Sport (WOS)
Als WOS willen wij iedereen laten genieten van sport. Wij dragen bij aan een professionele, sterke sportsector door sportorganisaties te ondersteunen bij hun werkgeverschap. Dit doen wij met deskundig advies, daadkrachtige dienstverlening en door onze kennis en visie actief te delen met de sportsector en onze stakeholders. Want de mensen in de sportorganisaties maken volgens ons het verschil.