Spring naar content

Visie Sportsector op arbeidsmarkt

Terug

De WOS maakt samen met veel andere partijen uit de sport deel uit van de Human Capital Agenda Sport, gefaciliteerd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport. De afgelopen periode is hard gewerkt aan een gezamenlijke visie op de sportsector. In dit artikel lees je over de betrokken partijen, het visiedocument en het vervolg.

Op 1 juni is de visie op de toekomst van de arbeidsmarkt sport vastgesteld door de deelnemers aan de Human Capital Agenda tafel. De sector, waarin 100.000 mensen werken, kenmerkt zich door veel kleine cao’s, te veel kleine banen, gemiddeld mindere arbeidsvoorwaarden dan in aanpalende sectoren en een (te) hoge uitstroom op jonge leeftijd. De deelnemers aan Human Capital Agenda tafel hebben de ambitie om dit beeld te veranderen. De inzet is dat de kwaliteit van de dienstverlening in de sector aanzienlijk gaat stijgen. Dit is een cruciale randvoorwaarde om de betekenis van sport en bewegen in de samenleving te vergroten. De belangrijkste doelen uit de visie zijn:

  • Meer loopbaanmogelijkheden;
  • Het vergroten van de gemiddelde omvang van de banen in de sector;
  • Een functiehuis voor de gehele sector;
  • Betere aansluiting op de arbeidsmarkt van aanpalende sectoren zoals het onderwijs, de
    kinderopvang en de zorg zodat uitwisseling en combinatiebanen eenvoudiger worden;
  • Ontzorging van vrijwilligers.


Parallel aan de ontwikkeling van de visie zijn er al diverse activiteiten in gang gezet, zoals een CAO-vergelijking, een toolkit voor professionaliseren van sportverenigingen (op basis van best practices), ontwikkeling van functie en opleidingsprofielen (mbo en hbo), samenwerking met andere sectoren en de ontwikkeling van één functiehuis.


Naast onze eigen inbreng, zijn de volgende partijen betrokken bij de HCA tafel:
Hogescholen Sport Overleg (HSO), Mbo-opleidingen Sport en Bewegen, Sportkracht 12, Landelijke Academie Buurtsportcoaches, NOC*NSF, Netwerk in de Sport, Platform Ondernemende Sportaanbieders, FNV Sport en Bewegen, WIJ Buurtsportcoaches, Ministerie van VWS.

Het ministerie van VWS heeft in 2022 op verzoek van de sector de Human Capital Agenda tafel mogelijk gemaakt. Minister Helder zegt als reactie op de visie het volgende: “Een gezonde arbeidsmarkt is de basis voor een gezonde sport- en beweegsector. Het doet mij daarom erg goed om te zien dat de branche, die met steun vanuit VWS verenigd is in de Human Capital Agenda Sport en Bewegen, een volwaardige en breed gedragen visie heeft opgeleverd voor een gezonde arbeidsmarkt in de sport. In het bijzonder de concrete knelpunten en acties die benoemd worden in deze visie laten zien dat het de sportwereld menens is. En deze ambitieuze instelling om knelpunten zoals versnippering van contracten en hoge uitstroom van jonge medewerkers aan te pakken, blijf ik dan ook waar mogelijk van harte ondersteunen.”