Spring naar content

HR-wijzigingen per 1 juli 2023

Terug

Per 1 juli wordt het wettelijke minimumloon verhoogd en treedt het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen in werking. In dit artikel lichten we deze relevante wijzigingen voor HR graag even toe. 

Verhoging minimumloon
Per 1 juli neemt het minimumloon toe. In de tabellen hieronder vind je het geldende minimumloon voor een fulltime dienstverband per 1 juli (38 uur volgens CAO Sport). 

Bron: Rijksoverheid

Bovengenoemde bedragen gelden tot en met 31 december 2023. Momenteel wordt bij het wettelijk minimumloon uitgegaan van een werkdag, -week of -maand, ongeacht het aantal uren op fulltime basis. Dat betekent dat iemand die het wettelijk minimumloon verdient en 36 uur (fulltime in sector A) werkt, net zoveel verdient als iemand die het wettelijk minimumloon verdient en 38 uur werkt (fulltime in sector B). 

Per 1 januari 2024 gaat er namelijk een wettelijk minimumuurloon in plaats van een wettelijk maandloon gelden. Dit wettelijk minimumuurloon zal gebaseerd worden op een vaste arbeidsomvang van 36 uur per week. Aangezien de CAO Sport uitgaat van een arbeidsomvang van 38 uur per week, betekent dit wederom een stijging van het wettelijk minimumuurloon. Hiermee zal rekening worden gehouden met het bepalen van de nieuwe salarisschalen per 1 januari 2024.

Wetswijziging pensioenen
Het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen treedt in werking per 1 juli. Er is tot 1 juli 2027 de tijd om de pensioenregelingen aan te passen aan de nieuwe wetgeving. Desondanks is het als werkgever belangrijk om nu al op de hoogte te zijn van de beoogde hervormingen. Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) is binnen de CAO Sport de pensioenuitvoerder. Om ervoor te zorgen dat iedereen weet wat de nieuwe wet voor hen betekent, borgen ze alle informatie overzichtelijk op hun website. Ook organiseren ze op 30 juni een webinar, dat gratis toegankelijk is. Dit webinar zal ook op een later moment terug te zien zijn. 

Meer informatie
Als je aanvullende vragen hebt, staan we voor je klaar. Neem dan contact op met Eva via e.vandenberg@sportwerkgever.nl.