Spring naar content

Inclusie in de Europese sportsector: we blijven stappen zetten

Terug

Afgelopen maand vond in Keulen de Algemene Vergadering van EASE (European Association of Sport Employers) plaats. EASE heeft als doel om de zichtbaarheid van nationale sport werkgeversorganisaties op Europees niveau te verhogen, en hun belangen op Europees niveau te behartigen. De WOS is als werkgeversorganisatie van de Nederlandse sport aangesloten bij EASE om onze Nederlandse kennis over te brengen naar andere landen en tegelijkertijd veel te leren van hoe er in Europa naar de sport en werkgeverschap in de sport wordt gekeken. 

Tijdens de Algemene Vergadering is er erg positief teruggeblikt op de activiteiten van EASE in het afgelopen jaar en is er vooruitgekeken naar de projecten die EASE de komende jaren op de planning heeft staan. Een van die projecten waar EASE de komende jaren op inzet is een grootschalig onderzoek naar de inclusie van de beroepsbevolking van de sportsector in Europa. In het kader van dit onderzoek is al eerder een enquête verspreid om data te verzamelen over de stand van zaken van inclusie binnen de sportsector in Europa. En dat was nog maar de start van het traject.

Inclusie in Nederland: samen in gesprek tijdens rondetafeldisccusies
In het najaar van 2023 zullen in verschillende Europese landen, waaronder Nederland, nationale rondetafeldiscussies worden georganiseerd over dit thema. Hoe worden we inclusiever? Welke ervaringen heb je? Welke goede voorbeelden zie je in de context van je eigen land? Dit soort vragen zullen worden behandeld tijdens de rondetafeldiscussie. De WOS zal in november in Nederland een rondetafeldiscussie organiseren. Alle sportwerkgevers in Nederland zullen daarvoor worden uitgenodigd. Verdere informatie over de inhoud van de discussie en de exacte datum volgen na de zomer. 

EASE zal de input uit alle rondetafeldiscussies in Europa verzamelen en bundelen, om zo een algemeen beeld te krijgen hoe er in Europa naar inclusie op de werkvloer wordt gekeken en welke zaken wel en niet werken om inclusie te bevorderen. Aan de hand hiervan zal er een set van ‘best practices’ gepresenteerd worden, ter stimulering van de  inclusie en diversiteit van de sportsector in Europa. Het project zal in 2024 worden afgerond met een aantal concrete aanbevelingen aan sportwerkgevers gericht op hoe ze voor een diverser en inclusiever personeelsbestand kunnen zorgen. Een mooi project om als WOS en als sportwerkgevers in Nederland een steentje aan bij te dragen.

De toekomst van het Europese sportmodel
Na de vooruitblik op het nieuwe jaar werd de AV afgesloten met een presentatie van Professor Jean-François Brocard over ‘’de toekomst van het Europese sportmodel’’. Na de presentatie van Jean-François Brocard werd een levendige discussie gevoerd onder de leden over hoe kan worden omgegaan met het Europese sportmodel in het licht van de opkomst van concurrerende commerciële initiatieven, welke veranderingen er mogelijk plaats zullen gaan vinden en hoe de toekomst van het Europese sportmodel eruit zou kunnen zien.  

Al met al was het een erg mooie bijeenkomst waarin er is teruggeblikt, gediscussieerd en vooruitgekeken naar de mooie projecten die onder coördinatie van EASE het komende jaar gaan plaatsvinden. Voor meer informatie kan je terecht bij Esmee (e.pappot@sportwerkgever.nl) of Jeftha (j.hanemaaijer@sportwerkgever.nl).