Spring naar content

Belangrijkste HR-wijzigingen 2024

Terug

Ook dit jaar zijn per 1 januari een aantal HR-gerelateerde veranderingen doorgevoerd. Een aantal van deze wijzigingen zijn cao-gebonden en vind je dus ook terug in de CAO Sport 2024-2025. In dit artikel lees je over de meest relevante wijzigingen en verwijzen we je door voor meer informatie.

Invoering Wettelijk Minimumuurloon en verhoging Wettelijk Minimumloon (WML)
Per 1 januari is het WML verhoogd met 3,75%. Dit is een reguliere indexatie. Daarmee is het wettelijk minimumuurloon nu € 13,27 per uur voor iedereen van 21 jaar en ouder. Tegelijkertijd is het wettelijk minimumuurloon ingevoerd. Dat betekent dat er geen wettelijk voorgeschreven minimum dag-, week- of maandlonen meer zijn. Elke werknemer heeft nu recht op hetzelfde minimumuurloon. Het bijbehorende minimum maandloon wordt bepaald door het aantal gewerkte uren per week. Dit kan dus per werknemer verschillen. 

De verhoging van het WML is doorgevoerd in de CAO Sport 2024-2025 op basis van een 38-urige werkweek.

Verhoging fiscaal onbelaste reiskostenvergoeding
De fiscaal onbelaste reiskostenvergoeding is verhoogd van €0,21 naar €0,23 per kilometer. Dit geldt voor elk type eigen vervoer naar werk. Bij gebruik van openbaar vervoer kan je als werkgever kiezen voor het aanhouden van maximaal €0,23 per kilometer of een volledige vergoeding. Ook bij carpoolen is er sprake van een reiskostenvergoeding. Als de werkgever dit organiseert, gaat het om maximaal €0,23 per kilometer voor de chauffeur. Als werknemers dit zelf organiseren, kan elke inzittende deze vergoeding krijgen. 

De verhoging van de fiscaal onbelaste reiskostenvergoeding is doorgevoerd in de CAO Sport 2024-2025: zie artikel 19 voor een aangepaste staffel.

Lees hier meer over op de website van Rijksoverheid.

Afname vrije ruimte Werkkostenregeling (WKR)
De vrije ruimte in de WKR neemt iets af. De vrije ruimte over de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom daalt van 3% naar 1,92%. Voor dat deel van de loonsom dat boven de € 400.000 uitkomt, blijft de vrije ruimte 1,18%.

Verhoging thuiswerkvergoeding
De maximale onbelaste thuiswerkvergoeding is verhoogd van €2,15 naar €2,35 per dag. Op basis van de CAO Sport geldt er echter geen verplichting voor de werkgever om dit aan de werknemer toe te kennen. 

Streep door Wet werken waar je wilt
De Wet werken waar je wilt vindt geen doorgang. De nieuwe wet zou het voor werknemers makkelijker maken om op andere plekken dan kantoor te werken, zonder dat de werkgever dit zonder grondige reden kon verbieden. De Eerste Kamer heeft dit wetsvoorstel verworpen. 

Heb je vragen over deze veranderingen? Neem dan contact op met Eva, onze juridisch beleidsadviseur, via e.vandenberg@sportwerkgever.nl

Bekijk de website van AWVN voor meer informatie en wijzigingen rondom onder andere de 30%-regeling, transitievergoeding, CO2-registratie.